KvK tegen wijziging regeling vennootschappen

PHILIPSBURG — De Kamer van Koophandel en Nijverheid van St. Maarten heeft de Statenleden aanbevolen de voorgestelde wijziging van de juridische regeling van vennootschappen in het Burgerlijk Wetboek van de hand te wijzen.

Als argument wordt aangehaald dat vijf maanden geleden in Nederland een soortgelijke regeling is geschrapt, gebaseerd op de nadelen voor de handel.

KvK-voorzitter Arthur Bute en ondervoorzitter Ludwig Quenniche verklaarden onlangs tijdens een hoorzitting van de Centrale Commissie dat het accent diende te worden gelegd op aanpassingen in de verouderde wetten voor eenmanszaken.

Statenvoorzitter Gracita Arrindell haalde aan dat de Nederlandse beslissing in overweging was genomen door minister van Justitie Roland Duncan. Hij had de Staten ingelicht dat het concept niet kon worden gezien als een kopie van de Nederlandse regeling. De Statenleden moeten beslissen over toekomstige stappen, terwijl hoorzittingen in het kader van de wijziging van het Burgerlijk Wetboek worden afgerond.

Met de voorgestelde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek tracht men te komen tot vastgestelde richtlijnen voor alle vennootschappen. Hiermee moeten verschillende verouderde wetgevingen voor de oprichting van vennootschappen door bedrijven worden vervangen.

De voorzitter van de regionale vereniging van notarissen, Henry Parisius, had de Statenleden eerder dit jaar ingelicht dat de notarissen voorstander zijn van veranderingen, die als gevolg een aan de tijd aangepast Burgerlijk Wetboek hadden en dat alle regelingen voor vennootschappen onder één parapluwet moesten worden ondergebracht. Parisius merkte op dat toen dergelijke veranderingen werden voorgesteld in Nederland, notarissen en advocaten voorstanders waren geweest van de veranderingen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.