Vonnis in zaak Verginie tegen het Land inzake letselschade Carnavalsoptocht

WILLEMSTAD - Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft in een kort geding bepaald dat het voldoende aannemelijk is dat het land aansprakelijk is voor het ongeval van mevrouw Verginie tijdens de carnavalsoptocht op 4 maart 2014.
 
Het Gerecht heeft aan mevrouw Verginie, alle feiten en omstandigheden meegewogen, een voorschot van NAf 250.000,- toegewezen.
 
Op 4 maart 2014 is tijdens de carnavalsoptocht een muur omgevallen en op mevrouw Verginie terechtgekomen, die zich op dat moment op de stoep bevond. Daardoor heeft zij een dwarslaesie opgelopen. Mevrouw Verginie heeft het Land aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval. In een kort geding heeft mevrouw Verginie een voorschot op haar schadevergoeding gevorderd van het Land. Het Land heeft aansprakelijkheid voor het ongeval betwist.
 
Het Gerecht heeft overwogen dat zowel de eigenaar van de muur als het Land aansprakelijk kunnen zijn voor de gevolgen van het omvallen van de muur. Het staat mevrouw Verginie vrij te kiezen wie zij voor haar schade aanspreekt. Het Land heeft een algemene zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van weggebruikers; gebruikers van de stoep daaronder begrepen. Het Gerecht is van oordeel dat in kort geding voldoende is gebleken dat het Land in de nakoming van deze zorgplicht tekort is geschoten. Het Land wist door een in haar opdracht in het kader van een inspectie van de carnavalsroute opgesteld inspectierapport, dat de desbetreffende muur ieder moment kon omvallen. Dat leverde een gevaarlijke situatie op omdat de muur grensde aan de stoep langs de carnavalsroute en het algemeen bekend is dat het publiek tijdens carnaval de stoep gebruikt om op te staan, te zitten en te dansen. De kans op ongevallen was onder deze omstandigheden aanzienlijk. Het Land had daarmee rekening moeten houden bij het toestaan van de carnavalsoptocht langs de voorgestelde route, dan wel had het Land veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Daarvan is niet gebleken. Het toezenden van het inspectierapport naar de politie is daartoe onvoldoende. Aldus heeft het Gerecht overwogen dat voldoende aannemelijk is dat het Land aansprakelijk is voor het ongeval van mevrouw Verginie en de daaruit voortvloeiende schade.
 
Mevrouw Verginie werd in ndeze zaak vertegenwoordigd door advocaat Richard Pols van Braam & Pols. Het Land werd bijgestaan door Debbie Lunenburg en Arndt van Hoof van SBA Advocaten.
 
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.