Advocaat Wix krijgt berisping voor incorrect handelen

ORANJESTAD – De Raad van Toezicht op de Advocatuur van Aruba heeft gisteren uitspraak gedaan tegen Mr. Ronny Wix (53) van het advocatenkantoor Wix & Zeppenfeldt waarbij Mr. Wix de straf van berisping is opgelegd voor zijn incorrect handelen als advocaat.
 
Een berisping is een veroordeling op het tweede niveau (van de 4 bestaande niveaus) die een advocaat kan krijgen als hij de regels van de advocatuur overschrijdt. De Raad van Toezicht acht het bewezen dat mr. Wix incorrect heeft gehandeld bij het behartigen van een zaak van zijn cliënten waarbij een conflict is ontstaan en hij hierdoor de eer van de advocatuur heeft geschaad.
 
De zaak
Het was Aruba Growth Fund (AGF), een ex-cliënt van mr. Wix, die de zaak tegen de advocaat aanspande. AGF was van mening dat mr. Wix in het onderhandelingsproces voor de koop van het huidige Hilton Hotel incorrect heeft gehandeld wat in het nadeel van AGF heeft gewerkt. Er was hier sprake van belangenverstrengeling met een financieel nadelig gevolg voor AGF. Wix wordt ervan beschuldigd dat hij vertrouwelijke informatie van AGF heeft doorgespeeld aan een andere cliënt RIU die eveneens geïnteresseerd was in de koop van het hotel.
 
Het vonnis
De Raad van Toezicht achtte het bewezen dat mr. Wix in deze zaak incorrect heeft gehandeld en regels van de advocatuur heeft overschreden. De Raad twijfelde niet aan de juistheid van de verklaring van de heer Kan, de eiser namens AGF. Daarenboven erkende Wix zelf dat hij namens zijn cliënt RIU sinds juli 2016 betrokken was bij het oplossen van een geschil dat was ontstaan door de verkoop van het hotel aan RIU. Volgens de Raad is de advocaat onzorgvuldig geweest naar zijn cliënten toe en heeft hij gehandeld in strijd met de kern van de vertrouwelijkheid die de uitoefening van het beroep van advocaat met zich meebrengt. De Raad rekende het mr. Wix zwaar aan dat hij geen contact heeft opgenomen met AGF om problemen te voorkomen. Echter heeft AGF niet kunnen bewijzen dat mr. Wix vertrouwelijke informatie uit zijn due delligence onderzoek met RIU heeft gedeeld.
 
De Raad van Toezicht was van oordeel dat mr. Wix in vergaande mate in strijd heeft gehandeld met hetgeen de eer van de stand van de advocatuur van hem verlangt en heeft gehandeld in strijd met de gedragsregels 1 en 7. De Raad heeft wel rekening gehouden met het feit dat mr. Wix niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld. Niettemin achtte de Raad een enkele waarschuwing in dit geval onvoldoende in overeenstemming met de aard en de ernst van de tuchtrechtelijke overtreding en legde de advocaat de straf van berisping op. Een volgende maatregel zou een schorsing inhouden en als laatste middel kan een advocaat uit zijn ambt worden gezet. NoticiaCla.com heeft begrepen dat AGF na dit vonnis een civiele rechtszaak zal aanspannen tegen de advocaat voor een schadevergoeding van mogelijk enkele miljoenen guldens.
 
Bron: NoticiaCla

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.