Wob-verzoek over advocaatkosten in zaak Mitch Henriquez onvoldoende gemotiveerd afgewezen

DEN HAAG - De korpschef van de politie Den Haag heeft een Wob-verzoek van RTL Nieuws over de advocaatkosten van de verdachte politieagenten en politiegetuigen in de zaak Mitch Henriquez onvoldoende gemotiveerd afgewezen.
 
Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland op 24 oktober in een tussenuitspraak beslist. De korpschef krijgt vier weken de tijd om het gebrek te herstellen.
 
Mitch Henriquez overleed in 2015 in Den Haag na een verkeerd verlopen arrestatie door de politie. Er waren vijf agenten bij de arrestatie van Henriquez betrokken, en twee van hen staan in november terecht. Ze worden verdacht van doodslag dan wel mishandeling met de dood als gevolg, dan wel dood door schuld.
 
RTL Nieuws diende in 2016 een Wob-verzoek in om meer inzicht te krijgen in de kosten voor het inhuren van advocaten voor de politieverdachten en de politiegetuigen. Ter zitting heeft RTL Nieuws toegelicht dat het niet gaat om openbaarmaking van het uurtarief of persoonlijke gegevens, noch ‘om enig ander gegeven waarmee zij zaken die betrekking hebben op de inhoud van deze zaak zou kunnen herleiden’. De zender wil slechts inzicht in de totale advocaatkosten die de korpsbeheerder heeft gemaakt voor rechtsbijstand aan de agenten.
 
De korpsbeheerder wijst er – onder meer – op dat de zaak veel media-aandacht heeft gekregen, en dat dat niet zonder gevolgen is gebleven voor de nabestaanden (die zelf ook een Wob-verzoek over de advocaatkosten hebben ingediend), maar ook voor de politieagenten. ‘Het tussentijds openbaar maken van de kosten van rechtsbijstand kan mogelijk leiden tot een maatschappelijk debat over de hoogte van deze kosten en de legitimiteit daarvan, aldus verweerder. Niet valt uit te sluiten, volgens verweerder, dat de publieke opinie op dit punt nadelige gevolgen kan hebben voor de processtrategie van de advocaten en (de beleving van) het procesverloop en voor de betrokken politiemedewerkers.’
 
De rechtbank gaat daar niet op voorhand in mee. ‘Dat het hier gaat om een dossier dat veel media-aandacht genereert, is op zichzelf bezien te weinig om de gevraagde informatie te weigeren. Verweerder zal moeten motiveren waarom het prijsgeven van het totale bedrag dat gemoeid is bij de rechtsbijstand van de politieverdachten en politiegetuigen, in de periode van het begin van het project tot aan de datum van het Wob-verzoek van eiseres, voor alle betrokken agenten onevenredig benadelend is. Aan de ene kant staat dus dat de publiciteit die aan deze zaak wordt gegeven voor de betrokken politiemedewerkers als bezwarend wordt ervaren, maar aan de andere kant staat het algemene belang van openbaarheid, dat ook geldt bij gevoelige kwesties als hier aan de orde en zwaar weegt.’
 
Het besluit van de korpschef is volgens de rechtbank in strijd met de Algemene wet bestuursrecht, maar op grond van diezelfde wet kan de rechtbank het bestuursorgaan ‘in de gelegenheid stellen een gebrek in een bestreden besluit te herstellen’. Hij moet daarom binnen vier weken ‘nader toelichten waarom hij (...) niet tussentijd inzicht kan geven in de totale kosten van rechtsbijstand aan de politiemedewerkers’.
 
 
Bron: Advocatie

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.