Italiaanse prinses verliest rechtszaak op Curaçao van BNP Paribas

WILLEMSTAD - Prinses Camilla Crociani van Italië is persoonlijk aansprakelijk voor schade die de Franse bankengroep BNP lijdt in een conflict waar ruim $100 mln mee gemoeid is. Dat oordeelde de rechtbank van Curaçao onlangs.
 
'Gruwelijke race'
BNP voert al jaren rechtszaken tegen de vermogende Italiaanse familie Crociani, tot vorig jaar mede-eigenaar van een bedrijf dat IT-diensten levert voor de luchtvaart- en defensiesector. Winsten daaruit stroomden via Nederlandse bv's richting een familietrust.
 
Tien jaar geleden is zonder medeweten van Crociani's zus bezit gehaald uit deze trust, die werd beheerd door BNP en moeder Edoarda Crociani. Zij en BNP zijn eerder veroordeeld tot het terugstorten van het het vermogen. Dat deed de bank, maar sindsdien wil het de schade verhalen op bedrijven van de familie Crociani.
 
Volgens de Crociani's was het juist de bank die truststructuren wilde veranderen, om meer inkomsten te genereren en minder risico te lopen. In een interview met deze krant omschreef Camilla dit als een 'kwaadaardige truc' in een 'gruwelijke race'.
 
Oude meesters
Dit betoog is volgens de rechtbank van Willemstad 'niet relevant', omdat BNP sowieso schadeloos gesteld dient te worden. Voor het eerst is nu bepaald dat naast haar moeder ook prinses Camilla hoofdelijk aansprakelijk is. In het onlangs uitgesproken vonnis staat dat zij onrechtmatig handelde door mee te helpen aan transacties van schilderijen van oude meesters als Van Gogh en Picasso.
 
Vanaf 2015 verkocht moeder Crociani een tiental kunstwerken aan vennootschappen van haar dochter, naar vermoeden van BNP voor een prijs die ruim 50% onder de taxatiewaarde ligt. Volgens de rechter moet Camilla hebben geweten dat verhaalsmogelijkheden van BNP zijn gefrustreerd. Zijzelf ontkent dit en verklaart de lage prijs doordat de schilderijen in 'matige staat' verkeren.
 
'Erg belangrijk' vonnis
In een schadestaatprocedure moet worden bepaald hoeveel BNP kan claimen bij Camilla. Dat is in beginsel niet hetzelfde bedrag als de megaclaim die, mede door juridische kosten, dagelijks oploopt.
 
De prinses wijst erop dat BNP nog een 'causaal verband' moet aantonen tussen haar acties en geleden schade, en dat zij in hoger beroep zal aanvoeren dat er een legitieme reden bestaat voor de transacties. Daarnaast is niet aangetoond dat zij zich 'ongerechtvaardigd verrijkt' heeft.
 
Advocaat van BNP Willemieke Princée spreekt van een 'erg belangrijk' vonnis, ook omdat nu vaststaat dat sprake is van een onrechtmatige daad in groepsverband. Dat betekent dat 'ook anderen' die moeder Crociani bewust assisteren met het verstoppen van bezit aansprakelijk gesteld kunnen worden, schrijft Princée.
 
United Trust
Een partij die al decennia bezit beheert van de familie Crociani is United Trust (UT), het trustkantoor van de Nederlandse zakenman Gregory Elias. Volgens BNP vervult UT 'een centrale rol' bij 'het wijdere beheer' van de Crociani-vennootschappen.
 
In 2018 eiste BNP documentatie op bij het trustkantoor door bewijsbeslag te leggen. Op die manier wil BNP kijken waar het vermogen zit. Daarover wordt nog geprocedeerd. Ook oordeelde een Amerikaanse rechter dat een door UT beheerde trust op het Britse eiland Anguilla 'actief samenwerkt' met moeder Crociani. In de trust bevinden zich meerdere schilderijen.
 
BNP wil geen commentaar geven op de vraag of de bank ooit UT zelf aansprakelijk zal stellen. Roderik van Hees, advocaat van UT, benadrukt dat er geen aansprakelijkheidsprocedure loopt tegen zijn cliënt. Hij voegt eraan toe dat een eventuele zaak 'kansloos' is, temeer omdat de rechter op Curaçao verwijten over de herstructurering van bedrijven 'in hoge mate speculatief' acht.
 
Related article:

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.

Installatie nieuwe rechters 5 februari live te volgen op Facebook en Youtube

WILLEMSTAD – Vrijdag 5 februari om 16:30 uur vindt een buitengewone zitting plaats ter gelegenheid van de installatie van zes nieuwe rechters. Tijdens deze zitting worden mrs. mw. Th. Lautenbach, dhr. W. Bel, dhr. G. Verbeek, dhr. Veldhuisen, dhr. O. Nijhuis en dhr. M. Van Wel aan de gemeenschap voorgesteld.

Overleg justitiële samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten geslaagd

DEN HAAG - Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking.