Marbella Felipa toch Sitek-lid

WILLEMSTAD — Marbella Felipa kan zich vandaag toch nog kandidaat stellen voor de komende bestuursverkiezingen van onderwijsvakbond Sitek. De rechter in kort geding heeft gisteren alle bestuursbeslissingen van Sitek rond de beëindiging van het lidmaatschap van Felipa opgeschort totdat er een uitspraak valt in een mogelijke bodemprocedure.

Volgens de rechter heeft Sitek de procedure, zoals die in het Huishoudelijk Reglement is neergelegd, niet gevolgd. Felipa had volgens deze procedure eerst geschorst moeten worden, waarna de Algemene Ledenvergadering zich had moeten uitspreken. Ook voorziet het reglement in de mogelijkheid dat een lid, dat mogelijk geroyeerd wordt, zich in de Algemene Ledenvergadering kan verdedigen. Zo wordt het beginsel van hoor- en wederhoor gewaarborgd. Een besluit tot royering kan niet buiten de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Volgens de rechter is Felipa geschaad in haar gerechtvaardigde belang.

Sitek, dat de procedures voor royement heeft omzeild, beriep zich tijdens de behandeling op de vangnetbepaling in artikel 12 van de Statuten. Deze luidt: ‘In alle gevallen waarin noch deze statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorzien beslist het bestuur’. Het feit dat Felipa gedurende een aantal maanden geen contributie heeft betaald doet aan het voorgaande niets af, zegt de rechter. Ook in dat geval had Sitek de door de bond zelf vastgelegde procedures moeten volgen. Bovendien had Felipa uit eigen beweging haar betalingsachterstand aangezuiverd. Er is niet gebleken dat de vakbond haar op haar betalingsachterstand heeft aangesproken.

De Sitek-voorzitter is ook tevreden met de uitspraak. Voor hem is nu duidelijk geworden dat het bestuur Felipa had moeten royeren. De voorzitter wacht nu de bodemprocedure af. Eerder sloeg het bestuur het voorstel van de rechter om met bemiddeling uit de impasse te komen af. Felipa had hier wel oren naar.

Met het vonnis is Felipa weer een volwaardig Sitek-lid. Dat betekent dat ze deel kan nemen aan de bestuursverkiezingen. De docente heeft een team van negen mensen om zich heen verzameld, dat zich vanmiddag kandidaat gaat stellen voor alle posten binnen het bestuur.

In 2008 deed Felipa al een gooi naar de functie van vicevoorzitter, zij viste toen echter achter het net. Frensel Josefina versloeg haar. Hij kreeg 200 stemmen, zij slechts 50. De afgelopen jaren is de bekendheid van Felipa echter gegroeid. Dat komt door haar activiteiten binnen Kalidat Profeshonal Edukashonal Kòrsou (KPEK). Een stichting die zich inzet voor de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. Felipa bekleedt de functie van secretaris. De verkiezing vindt plaats op 27 september. De uitslag wordt de dag daarna verwacht.
  

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.