Oordeel Europees Hof over vluchtelingenvisa

LUXEMBURG - Lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn niet verplicht om een humanitair visum te geven aan vluchtelingen die in eigen land groot gevaar lopen, bijvoorbeeld omdat ze dreigen te worden gemarteld.
Niet het Europees recht is in deze gevallen van toepassing, maar het nationaal recht.
 
Tot dat oordeel komt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg vandaag.
 
De zaak draait om een christelijk gezin uit Syrië met drie minderjarige kinderen uit Aleppo dat vorig jaar een humanitair visum aanvroeg bij de Belgische ambassade in Libanon.
 
Een van de gezinsleden verklaarde te zijn ontvoerd door een gewapende groep, die hem sloeg en folterde om hem uiteindelijk vrij te laten in ruil voor losgeld
 
Met het visum wilde het gezin vervolgens asiel aanvragen in België. De Belgische autoriteiten weigerden dat. De familie ging in beroep, waarna de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om een oordeel van het EU-hof vroeg.
 
Het Hof in Luxemburg oordeelt dat het Europees recht alleen de procedures en voorwaarden voor de afgifte van visa vaststelt. De Europese visumregels en het Handvest van de grondrechten van de EU, waarop het gezin zich beriep, zijn in dit geval niet van toepassing. Het staat landen wel vrij een visum te verlenen.
 
Vorige maand stelde de advocaat-generaal Paolo Mengozzi – die het onderzoek voorbereidt en daarna een conclusie voorlegt aan het Hof – dat EU-lidstaten verplicht zijn om een humanitair visum af te geven aan mensen die ‘een reëel risico lopen op een uiterst onmenselijke behandeling. Het Hof neemt die conclusie dus niet over. Dat is best opvallend, omdat dit in veel gevallen wel gebeurt.
 
De Belgische staatssecretaris Theo Francken (Asiel) reageert opgetogen. ‘Het gezonde verstand zegeviert,’ zegt de politicus die zich altijd verzette tegen de visumverlening. Activisten voeren al maanden een strijd met de Belgische regering over het Syrische gezin. Volgens Francken zet de zaak ‘het asielsysteem op de helling’.
 
Ook zijn Nederlandse collega, staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD), is blij met de uitspraak van het Hof. ‘Logisch en een goed oordeel van het Europese Hof. Geen asiel op afstand, wel opvang in regio,’ twittert hij. Eerder, nadat het oordeel van advocaat bekend werd, zei hij nog bang te zijn voor chaos. ‘Iedereen kan dan overal ter wereld asiel aanvragen,’ zei Dijkhoff.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.