Nederlandse banken scherpen beleid rond trustkantoren aan

NEDERLAND - Nederlandse banken voeren sinds de publicatie van de Panama Papers in april vorig jaar een veel strenger beleid ten aanzien van trustkantoren en hun klanten. Daardoor wijken trustkantoren uit naar buitenlandse banken.
 
Dit blijkt uit interne documenten van Holland Quaestor, de branchevereniging van de trustsector, die in handen zijn van Het Financieele Dagblad.
 
Uit de documenten komt naar voren dat de banken betalingen die over hun bankrekeningen lopen, veel kritischer zijn gaan volgen. De branchevereniging klaagde afgelopen maart dat banken steeds minder bankrekeningen voor brievenbusmaatschappijen willen openen en aanhouden. Bovendien zijn de kosten voor een bankrekening flink gestegen.
 
De strengere aanpak is op initiatief van de banken zelf. De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op de trustsector, zegt dat de regels vorig jaar niet zijn aangepast.
 
Uitwijken naar buitenlandse banken
In een reactie zegt de brancheclub dat trustkantoren hierdoor vaker dan voorheen uitwijken naar (Nederlandse dochters van) buitenlandse banken. Zo komt de zogenoemde poortwachtersfunctie van banken en trustkantoren onder druk te staan. Er is dan minder zicht op klanten en hun transacties. ‘De toezichthouder en de BV Nederland zijn daar niet bij gebaat’, constateerde Holland Quaestor al eerder in een verslag van een gesprek met ABN Amro.
 
Trustkantoren liggen al jaren onder vuur. Zij beheren Nederlandse vennootschappen die veelal onderdeel zijn van internationale (fiscale) constructies. Het risico op belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering, is daarbij aanwezig. De trust- en bankensector loopt in dat geval kans op boetes en sancties. Recent kwamen de Nederlandse trustkantoren BlauStein en BK Group negatief in het nieuws wegens respectievelijk mogelijke fraude en compliance-problemen.
 
ING: geen nieuwe trustkantoren
Zo kreeg Holland Quaestor tijdens een gesprek met medewerkers van ING in oktober 2016 te horen dat de bank geen nieuwe trustkantoren meer accepteert. ‘Redenen zijn reputatierisico, kosten en beheersbaarheid’, vernam de brancheclub. De bank deelde verder mee dat het zijn tarieven voor bestaande bankrekeningen van brievenbusfirma’s begin 2017 ging verhogen van € 1800 naar € 2400 of zelfs € 4000 per jaar.
 
Uit het verslag van dat gesprek blijkt bovendien dat ING een raamovereenkomst heeft gesloten met de 46 trustkantoren die de bank als klant heeft. Daarin is aangegeven hoe trustkantoren personen en brievenbusfirma’s moeten controleren. In 2016 zijn account- en compliance-medewerkers van ING begonnen om alle trustkantoren te bezoeken. De bank zegt dat de ‘eisen op basis van risicobereidheid verder zijn aangescherpt’.
 
Afgelopen februari sprak de trustsector met medewerkers van ABN Amro. De bank gaf daarbij 'tekst en uitleg over de nieuwe koers waarbij ze een veel strenger beleid zijn gaan voeren voor haar trustklanten', staat in het gespreksverslag.
 
Op zoek naar nieuwe diensten
ABN Amro wil dat Nederlandse trustkantoren zich minder richten op structuren om belasting te ontwijken. De bank eist dat trustkantoren een duurzame visie ontwikkelen en op zoek gaan naar nieuwe diensten. Ook moet de trustsector meer aandacht gaan besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
Uit het gespreksverslag blijkt dat ABN verscheidene fiscalisten heeft aangenomen die het fiscaal beleid van trustkantoren moeten toetsen, want ‘tot op heden is dat nog niet diepgaand getoetst'.
 
In een reactie zegt ABN Amro al jaren scherp te kijken naar het beleid rond trustkantoren en dit periodiek aan te passen op basis van voortschrijdend inzicht.
 
‘In een voorkomend geval worden verzocht afscheid te nemen van bepaalde klanten/brievenbusfirma’s.’• Rabobank
In april dit jaar vond overleg plaats tussen Holland Quaestor en Rabobank. In februari had de bank al duidelijk gemaakt het beleid ten aanzien van trustkantoren te willen herijken. Dit naar aanleiding van incidenten in 2016 en een kritisch interview in het FD met een directeur van De Nederlandsche Bank, de toezichthouder op de trustsector.
 
Rabo: nieuwe overeenkomst
In het overleg zegt Rabobank dat de bank met alle trustklanten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wil opstellen. ‘Bestaande rekeningen blijven in stand, tenzij deze niet binnen de wet- en regelgeving passen. Wel kan in een voorkomend geval worden verzocht afscheid te nemen van bepaalde klanten/brievenbusfirma’s.’ Voor nieuwe klanten zal de nieuwe meetlat gelden. Wat die nieuwe meetlat inhoudt, staat in de interne stukken niet vermeld. Rabobank wil geen verdere toelichting aan het FD geven.
 
Fd

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.