Trustkantoren struikelen over eigen keurmerk

De branchevereniging voor de trustsector verliest leden omdat zij niet aan de eisen van het eigen keurmerk kunnen voldoen. Het keurmerk is door Holland Quaestor in het leven geroepen om het vertrouwen in de sector te vergroten.
Dat was nodig na alle politieke en maatschappelijke ophef de afgelopen jaren over de rol van trustkantoren in constructies om belasting te ontwijken.
 
Per 1 januari 2017 is het keurmerk voor alle leden verplicht. Nu blijkt dat een deel van de leden (nog) niet aan de eisen kan voldoen. Het keurmerk is ook geen garantie voor integer gedrag. Van meerdere kantoren met een keurmerk is de trustvergunning door de toezichthouder ingetrokken en een van de eerste keurmerkdragers kreeg te maken met een inval van justitie.
 
'Keurmerk een succes'
Holland Quaestor noemt het keurmerk een succes. Het instellen van het kwaliteitskenmerk heeft bewezen dat leden veel scherper zijn geworden op de bedrijfsvoering en dossierbehandeling. Het keurmerk wordt nog wel verder aangescherpt.
 
Om het keurmerk te verkrijgen moeten trustkantoren aan veel eisen voldoen, waaronder integere bedrijfsvoering. Toezichthouder De Nederlandsche Bank is sterk voorstander van het keurmerk en vindt dat de kwaliteit van de sector omhoog moet.
 
Rond de publicatie van de Panama Papers in april 2016, telde Holland Quaestor 44 leden. Daar zijn er nu nog 32 van over. In totaal telt Nederland 130 trustkantoren, die zich vooral bezighouden met het beheren van vennootschappen.
 
'Investering een van de overwegingen'
Circa acht leden konden volgens verenigingsmanager Mariët van den Berg van Holland Quaestor niet voor 1 januari aan deze verplichting voldoen en van hen is het lidmaatschap beëindigd. Volgens haar gaat het om zowel kleine als middelgrote kantoren: 'De investering die leden in korte tijd moeten doen om aan de eisen voor en door het keurmerk te voldoen, is een van de overwegingen. Maar ook kosten speelden een rol.' Overname of beëindiging van het kantoor kan ook een reden zijn voor opzegging.
 
Een van de voormalige leden is Earl Trustees. 'Ons kantoor was nog niet klaar voor het keurmerk, dat nu eenmaal gekoppeld is aan het lidmaatschap van Holland Quaestor', zegt directeur Jean-Paul Defesche. 'Zodra wij dat wel zijn, vragen wij het keurmerk en daarmee het lidmaatschap weer aan.' Dat zal volgen hem op zijn vroegst eind dit jaar gebeuren.
 
Parlementaire commissie
Ook United Trust is geen lid meer. Eigenaar is de Antilliaan Gregory Elias, die vorige week nog werd gehoord door de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale Constructies. Directeur Hendrikus Zuidema geeft aan dat het lidmaatschap in september 2016 is opgezegd, maar wil verder geen mededelingen doen over de redenen.
 
In maart werd bekend dat DNB vier vergunningen heeft ingetrokken van trustkantoren die ook in de Panama Papers voorkomen. Twee daarvan waren lid van Holland Quaestor. Afgelopen woensdag zei Dick Niezing, directeur van Intertrust Nederland en bestuurslid van Holland Quaestor, tegen de ondervragingscommissie dat het heel pijnlijk was dat trustkantoren met een keurmerk de vergunning kwijt zijn geraakt. Hij meent dat het keurmerk naar een volgend niveau moet worden getild.
 
Inval bij BlauStein
Ironisch genoeg werden de eerste keurmerken verstrekt toen de Panama Papers verschenen, op 4 april. Een van de ontvangers van het keurmerk was BlauStein uit Amerfoort. Bij dat trustkantoor viel de fiscale opsporingsdienst Fiod in december 2016 binnen.
 
De affaire leidde tot groot ongemak binnen Holland Quaestor en was een agendapunt op de ledenvergadering eind januari. 'De verdenking heeft niet alleen gevolg voor BlauStein zelf, maar ook voor Holland Quaestor en de waarde van het keurmerk', zo staat in de notulen. De vereniging nam stappen om B. te schorsen, maar hij vertrok in maart zelf als lid.
 
Financieel dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.