Venezolaanse strop dreigt voor Curaçao en Aruba

CARACAS - Venezuela staat op instorten en dat dreigt Aruba en vooral Curaçao hard te raken. Beide eilanden zetten stevig in op de olie-industrie, die op zijn beurt sterk afhankelijk is van het land dat bankroet dreigt te gaan.
 
Gaat het mis, dan draait Nederland mogelijk op voor de kosten.
 
De afgelopen dagen werden Venezuela en staatsoliebedrijf PDVSA door kredietbeoordelaars tot wanbetaler bestempeld. PDVSA is de haperende motor van een economie die door wanbestuur en een aanhoudend lage olieprijs nauwelijks functioneert. De bevolking lijdt honger, terwijl dictator Nicolás Maduro uit alle macht zijn positie zeker probeert te stellen.
 
PDVSA huurt de olieraffinaderij op Curaçao en heeft via de Amerikaanse dochter Citgo ook een overeenkomst met Aruba. Dat zorgt voor investeringen, huurpenningen en werkgelegenheid. Maar de aanvoer van Venezolaanse olie naar Curaçao stokt, en de modernisering van de Arubaanse raffinaderij vordert moeizaam.
 
Arubaanse raffinaderij wordt gemoderniseerd
Het staatsoliebedrijf is een belangrijke speler op de eilanden, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens voorzitter Willem Jonckheer van de lokale Kamer van Koophandel houdt PDVSA op Curaçao direct en indirect zo'n 3500 mensen aan het werk. Dat is ruim 2% van de bevolking. Jonckheer stelt dat PDVSA voor een instroom van zo'n $400 mln per jaar zorgt, op een bbp van omgerekend zo'n $3 mrd.
 
De Arubaanse raffinaderij wordt momenteel omgebouwd door Citgo. Minister van economische zaken Richard Arends stelt dat de raffinaderij uiteindelijk tot 15% van het bbp voor zijn rekening gaat nemen. Direct en indirect betekent dat ongeveer 3000 banen, zo'n 3% van de bevolking.
Beide eilanden hebben op het oog een groot economisch belang bij het openblijven of -gaan van de raffinaderijen als stabiele bron van inkomsten. Daarvoor is Curaçao in ieder geval tot 2019, en Aruba nog veel langer, afhankelijk van het Venezolaanse staatsoliebedrijf.
 
Twijfels over Chinees alternatief
Curaçao dacht vorig jaar een vervanger te hebben gevonden voor de wankele huurder PDVSA. Maar de laatste tijd rijzen steeds meer twijfels over de financiële en technische slagkracht van de Chinese reddende engel Guangdong Zhenrong Energy, onder meer in een verontrustend rapport van onderzoekers van EY. Om een deugdelijk businessplan op te stellen, zijn bovendien documenten nodig die alleen PDVSA kan verstrekken, en dat wil niet vlotten.
 
Investeringen raken uit zicht
Als PDVSA niet aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen, is het de vraag of het wel huurpenningen kan overmaken, laat staan dat het kan investeren in de broodnodige modernisering van de raffinaderijen. De werkzaamheden op Aruba liepen al vertraging op.
 
De Arubaanse minister Arends stelt dat de werkzaamheden 'binnen de marges van de afspraken' vorderen. Bovendien benadrukt hij dat bij de onderhandelingen met Citgo uitvoerig is vastgesteld dat het bedrijf op geruime juridische afstand van het moederbedrijf staat. Arends: 'Ze zijn erg professioneel, en ze betalen heel secuur en netjes.'
 
Toezichthouder bezorgd
Toch leidde de vertraging al tot bezorgde observaties van het College Aruba financieel toezicht (Cft). In zijn laatste rapportage stelt het college dat meerdere voor 2017 begrote inkomsten in het geding zijn, en daarmee dreigt Aruba niet aan begrotingsafspraken te kunnen voldoen.
 
Het college wil niet reageren op de gevolgen van de Venezuela-crisis voor Aruba en Curaçao. Wel meldt een woordvoerder dat het 'de ontwikkelingen scherp in de gaten houdt en rekening houdt met diverse scenario’s. Het Cft is bovendien regelmatig in gesprek met de regeringen van Aruba en Curaçao, waarbij de situatie met betrekking tot de beide raffinaderijen uiteraard ook aanbod komt.'
 
Nederland heeft niets te zeggen
Steeds duikt de vraag op wie uiteindelijk bij zal springen als het financieel mis gaat met Curaçao of het diep in de schulden zittende Aruba. In een interview met het FD stelde voormalig toezichthouder Age Bakker dat Nederland garant staat voor een deugdelijk bestuur. 'Het niet nakomen door een eiland van zijn betalingsverplichtingen is daar een voorbeeld van. Niet uit te sluiten valt dat naar Den Haag zal worden gekeken als de eilanden in gebreke blijven.'
 
Tweede Kamerleden André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) volgen de situatie op de voet. Bosman: 'Er wordt veel hoop gevestigd op de raffinaderijen, iconen uit het verleden die stonden voor economische welvaart. Maar hun succes is sterk afhankelijk van buitenlandse investeerders, en je moet je afvragen of dit de ontwikkeling van de toekomst is.'
 
Grote gifbelt
Hoe dan ook zitten Aruba en Curaçao met zwaar vervuilde industrieterreinen. Van Raak: 'Het is een heel groot dilemma. Openhouden is wat betreft economie en milieu eigenlijk niet mogelijk, maar sluiten ook niet, want dan hangt de grote gifbelt als een molensteen om de nek van het landsbestuur.'
 
Voor Isla op Curaçao belopen de schoonmaakkosten volgens ramingen $1 mrd. Als onderdeel van de deal met Citgo nam Aruba de kosten voor de sanering van zijn raffinaderij over, voor honderden miljoenen.
 
Sluiten van de raffinaderijen ligt politiek gevoelig op beide eilanden. En als Venezuela er bovenop komt, dan liggen de fabrieken die speciaal ingericht zijn op het verwerken van de zware Venezolaanse olie weer uiterst strategisch. De vraag is of Aruba en Curaçao zo lang kunnen wachten.
 
Crystallex
Op de achtergrond boekte een schuldeiser voor de Haagse rechter eind oktober een eerste overwinning in een geschil met Venezuela. Het Canadese mijnbouwbedrijf Crystallex probeert een deel van een door internationale arbitrage toegewezen schadevergoeding van $1,4 mrd op PDVSA te verhalen. Uit voorzorg is beslag gelegd op diverse bezittingen van het bedrijf, waaronder een olieterminal op Bonaire. De rechter beoordeelt nu of PDVSA inderdaad zal moeten betalen.
 
Crystallex zit de Venezolanen ook elders op de huid. Japanse, Chinese en Amerikaanse banktegoeden werden al bevroren. Maar het voornaamste doelwit van het mijnbouwbedrijf is een grotere kluif: de Amerikaanse entiteit die de aandelen in Citgo houdt.
 
Volgende complicatie: de aandelen Citgo dienen als onderpand voor twee leningen: 50,1% voor een obligatie van PDVSA, en 49,9% voor een krediet dat door het Russische staatsoliebedrijf Rosneft direct aan PDVSA is verstrekt. Rosneft heeft gezegd bereid te zijn een vervangend onderpand te accepteren.
 
Financieel Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.