Exact verliest rechtszaak en moet Cuba weer software leveren

DEN HAAG - Softwareleverancier Exact uit Delft moet ondanks strenge Amerikaanse sanctiewetgeving weer software gaan leveren aan Cubaanse staatsbedrijven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald.
 
De zaak was aangespannen door het op Curaçao gevestigde PAM International, een bedrijf dat in 1996 werd opgericht om Exact-software op Cuba te distribueren. In maart staakte Exact (1.400 werknemers, 184 miljoen euro omzet) de samenwerking per direct nadat bekend was geworden dat de grote Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR het Delftse bedrijf overneemt.
 
Exact verwees daarbij naar Amerikaanse wetgeving, waaronder de Helms Burton Act, die Amerikaanse bedrijven de handel met Cuba verbiedt. Amerikaanse sanctiewetgeving is „zeer streng” en wordt „agressief gehandhaafd”, betoogden advocaten van Clifford Chance namens Exact twee weken geleden tijdens het kort geding. Zij stelden dat sprake was van een „overmachtsituatie”, en dat Exact gezien de nieuwe Amerikaanse eigenaar niet anders kon dan de overeenkomst met PAM beëindigen.
 
Eigen risico
Aan dat verweer heeft de Haagse rechtbank geen boodschap, zo blijkt uit de uitspraak. KKR is via „een welbewust gemaakte keuze” tot overname van Exact gekomen. Problemen die hierdoor in de VS ontstaan, mogen niet op PAM worden afgewenteld. „Dat Exact en haar aandeelhouders door voortzetting van de overeenkomst mogelijk worden blootgesteld aan strafrechtelijke en financiële aansprakelijkheidsrisico’s, komt aldus voor hun [eigen] risico”, stelt de rechter.
 
Hij wijst er bovendien op dat Exact „door zich te conformeren aan de Helms Burton Act” mogelijk de Wet economische delicten overtreedt. Uit die wet volgt dat Nederlandse bedrijven zich moeten houden aan de Europese antiboycotverordening die in 1996 in het leven werd geroepen in reactie op de Amerikaanse sanctiemaatregelen. Die verbiedt Europese bedrijven gehoor te geven aan Amerikaanse Cuba-sancties.
 
Tijdens de zitting verklaarde PAM’s advocaat Frank Laagland dat de software van Exact wordt gebruikt door 21 Cubaanse bedrijven, waaronder sigarenreus Habanos en verzekeraar Grupo Caudal. Die bedrijven zijn samen goed voor zo’n 80 procent van de Cubaanse economie. PAM zou vanwege de ingewikkelde vergunningenstructuur op Cuba jaren nodig hebben om toestemming te krijgen om andere software op de markt te brengen.
 
Redelijke termijn
De rechtbank volgt het verweer dat het plotselinge staken van onderhoud en updates aan de Exact-software de Cubaanse bedrijven flink in de problemen brengt. Ze gebiedt Exact binnen 14 dagen de distributieovereenkomst weer na te leven. Als dat niet gebeurt, volgt een dwangsom van 10.000 euro per dag, met een maximum van 500.000 euro.
 
Complicerende factor in de zaak is dat beide partijen niet meer over het contract uit 1996 beschikken. Volgens de rechter kan het niettemin worden opgezegd, maar moet dat wel binnen maatstaven van redelijkheid en billijkheid te gebeuren. Per direct opzeggen of per 5 oktober (zoals Exact opperde) vindt de rechter niet in lijn met die maatstaven. Over wat dan wél een redelijke termijn is, laat de rechter – die ook hint op schadevergoeding door Exact – zich niet uit.
 
PAM-advocaat Laagland reageert verheugd op het vonnis. „Exact heeft gezegd dat het zich aan Amerikaanse wetgeving moet houden. Nou, nee dus. Het is een Nederlandse vennootschap, anders moeten ze maar verhuizen naar Amerika.”
 
Exact gaat niet in op vragen over de gevolgen van de uitspraak voor de bedrijfsvoering. „We hebben het vonnis ontvangen en gaan dit nu eerst goed bestuderen.”
 
NRC

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.