Former teacher Steven Suduth sentenced to 60 years in prison in USA.

UNITED STATES -  The former Curacao International School teacher, Stephen Wayne Sudduth was sentenced to 60 years in prison for the possession and distribution of child pornography.
 
Stephen Wayne Sudduth (38) is gisteren in Sealy, Texas veroordeeld tot zestig jaar cel wegens het bezit van kinderporno. Op zijn computer werden 58.000 foto’s aangetroffen. Sudduth was van 2006 tot halverwege 2009 kleuterleider op de International School of Curaçao en was daarvoor en daarna werkzaam op kleuterscholen in Austin en Houston. Hij werd op 14 juli 2009 gearresteerd.
 
Het Texaanse OM legde Sudduth destijds zeven aanklachten ten laste met betrekking tot onrechtmatig seksueel gedrag met zijn leerlingen in het buitenland, de productie van kinderporno, het verspreiden ervan en het in bezit hebben. Daaruit kon afgeleid worden dat de man ook slachtoffers gemaakt moet hebben onder leerlingen van de ISC. Behalve dat hij werkzaam was op de kleuterschool en in de naschoolse opvang, paste hij ook wel eens op kinderen. Een onderzoeksteam is vanuit Texas twee keer naar Curaçao afgereisd voor het onderzoek, waaraan het Antilliaanse OM zijn medewerking verleende. De ISC heeft alle medewerking verleend aan het onderzoek tegen Sudduth, maar is altijd terughoudend geweest met commentaar over de zaak.
 
Sudduth is veroordeeld na een zogenaamde plea deal. Hij heeft schuld bekend aan drie feiten, in ruil voor strafvermindering. In de VS worden weliswaar vaak hoge straffen als bij Sudduth opgelegd, maar na tien jaar of zelfs eerder komt een gedetineerde bij goed gedrag vaak in aanmerking voor parole, een vrijlating onder strenge voorwaarden.
 
De zaak tegen Sudduth is al ruim vier jaar bezig. Een jury in Austin County achtte de leraar in 2009 schuldig aan dertig ten laste gelegde feiten in verband met het bezit van kinderporno en aan tien feiten voor het verspreiden van deze foto’s.
 
In juli 2009 kregen de autoriteiten via het National Center for Missing and Exploited Children een tip over Sudduth en het bezit van kinderporno. In diezelfde maand, voor hij werd gearresteerd, had Sudduth ontslag genomen bij het Hays Consolidated Independent School District in Kyle, waar hij juist was aangenomen. In de jaren 2000-2003 was hij kleuterleider bij Katy Independent School District en daarna bij Nottingham County Elementary School (2003-2006).
 
Op Curaçao werkte Sudduth van 2006 tot half 2009 als kleuterleider voor de groepen met kinderen van vier en vijf jaar en was ook in de naschoolse opvang werkzaam. De periode waarin het misbruik plaatsgevonden zou hebben, is van augustus 2007 tot juni 2009. Hij werd ervan verdacht kinderen te hebben aangezet tot seksuele handelingen, die hij op beeld heeft opgenomen en vervolgens verspreid. Ouders die bezorgd waren dat hun kind wellicht slachtoffer was geworden, konden contact opnemen met het kantoor van aanklager Greg Abbot via www.texasattorneygeneral.gov. Aan de ouders van leerlingen van de ISC werd in 2009 in een brief verzocht om het aan het Recherche Samenwerkings Team (RST) te melden als ze onregelmatigheden hadden geconstateerd in het gedrag van hun kinderen in hun contact met Sudduth.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.