Reactie Mr. Marije Vaders op dood ‘Pretu’

WILLEMSTAD -  Officiele reactie van Mr. Marije Vaders, advocaat van Luigi Florentina, alias Pretu, op zijn dood heden ochtend.

Diep geschokt ben ik over de dood van mijn cliënt Luigi Florentina.

Ik heb hem woensdag nog bezocht en hij was erg tevreden met zijn overplaatsing en het verloop van zijn zaak. We hebben een goed gesprek gehad en zelfs nog over een aantal zaken gelachen. Het nieuws over de dood van cliënt heeft mij derhalve ook bijzonder geraakt.

Voor cliënt was zijn detentie in het Kazerne onverdraagzaam en hij wilde al langere tijd naar Barber of het SDKK. De rechter-commissaris heeft afgelopen week inderdaad beslist dat cliënt naar Barber of het SDKK moest worden overgeplaatst omdat het Kazerne niet geschikt is voor de detentie van een verdachte voor langere termijn. Het Openbaar Ministerie heeft ervoor gekozen om cliënt naar Barber over te plaatsen, hetgeen ook overeenkomstig de wens was van cliënt.

Hierbij dien ik op te merken dat de veiligheid van cliënt geheel onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie valt. Het is het Openbaar Ministerie die ervoor moet zorgdragen dat een verdachte niet alleen op een adequate manier en plaats wordt gedetineerd en zijn rechten niet worden geschonden, maar ook dat hij geen gevaar loopt en geen gevaar voor zichzelf vormt.

Als advocaat ben ik verplicht te strijden voor de rechten en wensen van mijn cliënt. Dit is een tragisch gebeuren. Mijn medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van cliënt.

Foto Dick Drayer

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.