Zes huiszoekingen Curacao

WILLEMSTAD - Vanmorgen, maandag 9 december 2013, hebben er in het kader van een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen plaatsgevonden onder leiding van de Rechter-commissaris en in aanwezigheid van de Officier van Justitie. De zoekingen zijn uitgevoerd door personeel van de Landsrecherche die daarbij werden ondersteund door medewerkers van het Recherchesamenwerkingsteam (RST).
 
De zoekingen vonden plaats in een woning en een partijgebouw in Saliña, een woning in de omgeving van Mahaai/van Engelen, een bedrijfspand op de Schottegatweg, een bedrijfspand te Groot Kwartier en een kantoorruimte van het kantorengebouw van de Staten van Curaçao. 
 
Aanleiding van deze zoekingen is een strafrechtelijk onderzoek naar een verdenking van witwassen van geld, in combinatie met daaraan gerelateerde delict(en) “valsheid in geschrifte” uit het Wetboek van Strafrecht. 
 
Dit onderzoek is gestart in opdracht van de Procureur-generaal in verband met een tweetal aangiften welke in het najaar 2012 werden gedaan bij het Openbaar Ministerie te Curaçao en waarbij het vermoeden werd geuit dat een persoon, G.F.S., zich had schuldig gemaakt aan voornoemde overtredingen. Daarbij werd informatie verstrekt die betrekking had op zogenaamde Meldingen Ongebruikelijke Transacties (MOT). 
 
Nadat deze aangiften door de Procureur-generaal waren beoordeeld, heeft deze aan de Landsrecherche van Curaçao in februari 2013 opdracht gegeven tot een nader feitenonderzoek. 
 
Het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche hebben daarbij ondersteuning gevraagd van het RST. De resultaten van het nader feitenonderzoek zijn voorgelegd aan de Procureur-generaal en deze hebben vervolgens geleid tot een opdracht aan de Landsrecherche voor het uitvoeren van een opsporingsonderzoek. 
 
De doorzoekingen die vanmorgen hebben plaatsgevonden zijn onderdeel van dit opsporingsonderzoek. 
 
Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en gegevensdragers in beslag genomen die van belang kunnen zijn voor het verdere onderzoek. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De komendeperiode zal verder onderzoek worden gedaan naar de in beslag genomen documenten en proces-verbaal worden opgemaakt. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang het opsporingsonderzoek nog zal voortduren. Zodra hierover meer bekend is, zal separaat daarover mededeling plaatsvinden. 
 
De doorzoeking in de kantoorruimte van de Staten van Curaçao vond plaats na overleg met de voorzitter van de Staten en in aanwezigheid van de Griffier van de Staten.
 
Nadere mededelingen over het lopende opsporingsonderzoek worden op dit moment niet gedaan.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.