3 years requested for police officer suspected of theft and embezzlement

PHILIPSBURG - The Public Prosecutor’s Office has requested a 3 year prison sentence for police officer J.V.G. The Public Prosecutor’s Office has also requested the Court of First Instance to prohibit J.V.G. from working as a civil servant for a period of 5 years.
 
The investigation WHALE conducted by the National Detectives has resulted in prosecution of J.V.G. (43) and C.K. (33) for the following charges.
 
J.V.G.: theft of diamonds, cut stone, or jewelry and embezzling proceeds of sale, bribery in service as a police officer, forgery and breach of confidently.
 
The case against co-suspect C.K. has been postponed until November 21, 2018 at 2:00pm. C.K. is suspected of stealing diamonds, cut stone or jewelry, accepting bribes from a police officer and inciting forgery.
 
The Public Prosecutor emphasized during the court hearing on Wednesday, October 17th, 2018, that attention should be placed on the fact that this case unraveled after a concerned citizen filed an official complaint. “This person should be complemented, because of their complaint various investigations have been launched and subsequently disclosing the truth. The safety of Sint Maarten is a case for everyone, not just the Public Prosecutor’s Office and investigation services.”
 
The Public Prosecutor has requested to prosecute J.V.G. for embezzling the sale of fake and real diamonds. “What’s alarming is that the suspect in service as a police officer happened to become in possession of some diamonds after hurricane Irma. The guilt is not based on whether the diamonds were real or not.”
 
The Public Prosecutor also asked to convict J.V.G. for bribery of a 3 year period. “The WHALE investigation has revealed that suspect C.K. had regular contact with police officer J.V.G. and gave J.V.G. money, friendship, all expenses paid vacations and other things. In return J.V.G. provided C.K. with confidential information about ongoing investigations. This is already sufficient for a bribery conviction.”
 
Moreover J.V.G. is guilty as a police officer for sharing confidential information about ongoing investigations with suspect C.K. It can be alleged that J.V.G. was bribed to provide C.K. with information about cases in which C.K. was a victim or suspect during the period of 2015 to 2018.
 
C.K. bribed J.V.G. to write a false report, which the Prosecutor’s Office finds a serious offence. “The accuracy of official reports is vital. We must be able to rely on the law enforcement.”
 
“Further it is also documented in the defendant’s file that background investigations were or were intended to be carried out for a fee. This is what the Public Prosecutor’s Office considers unwelcomed extracurricular activities for a police officer on Sint Maarten. However this is not a chargeable criminal offence,” The Public Prosecutor pointed out.
 
“Bribing a police officer and investigating detective is a serious offence, but the role of J.V.G. is more incriminatory. J.V.G. worked for the Afdeling Zware Criminaliteit of the Sint Maarten Police Force (KPSM). This department conducts the big investigations. Consequently an already pending case was postponed in order to carry out further investigation.
 
“With regard to this investigation, the Public Prosecution does not see any malicious intent on the part of the accused J.V.G., but the Public Prosecution was forced to do an extra investigation in order to dismiss doubts. The suspect has compromised trust in St. Maarten’s law enforcement.
 
“At the time of arrest the accused J.V.G. was working as a policy advisor in the Cabinet of the Prime Minister. Because no legal measures have yet been taken against J.V.G. by Country St. Maarten, I will also request to prohibit the defendant from working as a civil servant for a period of 5 years.”
 
The judge will close the case against J.V.G. on November 21, 2018. A decision on the case against J.V.G. and C.K. will presumably be rendered 3 weeks later.
 
3 jaar geeist tegen politieagent verdacht van diefstal en verduistering
 
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 3 jaar gevorderd tegen J.V.G. Ook heeft het Openbaar Ministerie aan het Gerecht in Eerste Aanleg verzocht te bevelen dat verdachte J.V.G. 5 jaar niet als ambtenaar werkzaam mag zijn.
 
Het onderzoek WHALE door de Landsrecherche heeft geresulteerd in een vervolging terzake de volgende strafbare feiten tegen verdachte J.V.G. (43) en C.K. (33).
 
J.V.G.: diefstal subsidiair verduistering in dienstbetrekking meer subsidiair heling van diamanten en/of edelstenen/juwelen, passieve omkoping als ambtenaar, valsheid in geschrifte en schending ambtsgeheim.
 
De zaak tegen C.K., die wordt verdacht van heling van diamanten en/of edelstenen/juwelen, actieve omkoping van een ambtenaar en uitlokking valsheid in geschrifte, is aangehouden tot 21 november om 14.00 uur.
 
De officier van justitie heeft tijdens de zitting aandacht gevraagd voor het feit dat deze zaak aan het rollen is gekomen door de aangifte van een verontruste burger. “En dat is dus een burger die complimenten verdient omdat door deze aangifte verschillende onderzoeken zijn opgestart waardoor de waarheid aan het licht is gebracht. De veiligheid van Sint Maarten is een zaak van iedereen, niet alleen van het OM en de opsporingsdiensten.”
 
De Officier van Justitie heeft gevraagd verdachte J.V.G. te veroordelen voor verduistering in dienstbetrekking van nepdiamanten en echte diamanten. “ Waar het om gaat is dat verdachte tijdens zijn werk als politieagent, na orkaan Irma, de hand heeft weten te leggen op een aantal diamanten. Voor de strafbaarheid maakt het niet uit dat een deel van de diamanten nep was.”
 
Tevens heeft de Officier van Justitie gevraagd om verdachte J.V.G. te veroordelen voor passieve omkoping gedurende een periode van ruim 3 jaar. “Wat uit onderzoek WHALE blijkt is dat verdachte C.K. intensief contact heeft met politieagent J.V.G. en geld gaf, vriendschap, vakanties en andere dingen aanbiedt met het doel om een voorkeursbehandeling te krijgen, namelijk het verkrijgen van informatie over lopende opsporingsonderzoeken. Dit is volgende de jurisprudentie al voldoende voor een bewezenverklaring van omkoping.
 
Daarnaast heeft J.V.G. zich schuldig gemaakt aan het schenden van zijn ambtsgeheim door informatie uit lopende opsporingsonderzoeken met verdachte C.K. te delen. Er kan alleen bewezen worden verklaard dat J.V.G. in de periode van 2015 tot en met 2018 door C.K. is omgekocht en in lopende onderzoeken waarin verdachte C.K. - als slachtoffer of als verdachte -een rol speelde. In opdracht van verdachte C.K. is door verdachte J.V.G. een aangifte vervalst, hetgeen door de Officier van Justitie hoog wordt opgenomen: “De juistheid van processen-verbaal is de kern. Daarop moeten we in de rechtshandhaving kunnen vertrouwen.”
 
“Verder lijkt het er in het dossier ook op dat verdachte tegen betaling achtergrondonderzoeken heeft verricht, of dat in ieder geval van plan was. Dat zijn – wat het Openbaar Ministerie betreft – ongewenste nevenactiviteiten voor een politieagent op Sint Maarten. Dat is echter niet als strafbaar feit ten laste gelegd,” aldus de Officier van Justitie..
 
“Natuurlijk is iedere omkoping van politieagenten en opsporingsambtenaren ernstig, maar de positie van J.V.G. maakt het extra ernstig. J.V.G. was namelijk werkzaam bij de Afdeling Zware Criminaliteit van het KPSM. Dat is de afdeling die de grote onderzoeken draait. Zeer recent heeft dit ook geleid tot de aanhouding van een zaak welke reeds onder de rechter was, om nader onderzoek te doen.
 
“Het Openbaar Ministerie ziet ten aanzien van dit onderzoek geen kwade opzet van de kant van verdachte J.V.G. maar het Openbaar Ministerie zag zich wel genoodzaakt extra onderzoek te doen om de gerezen twijfel weg te nemen. Verdachte heeft door zijn handelen het vertrouwen in de rechtshandhaving op Sint Maarten ernstige schade toegebracht en dat mag verdachte worden aangerekend.
 
“Ten tijde van zijn aanhouding was verdachte J.V.G. werkzaam als beleidsadviseur in het Kabinet van de Minister-President. Omdat er jegens J.V.G. door het Land Sint Maarten nog geen rechtspositionele maatregelen zijn genomen, zal ik ook vorderen om het aan verdachte te verbieden om gedurende een periode van 5 jaar als ambtenaar werkzaam te zijn.”
 
Op 21 november zal de rechter het onderzoek in de zaak tegen verdachte J.V.G. sluiten. In de zaak tegen J.V.G. en C.K. zal dan vermoedelijk drie weken later uitspraak worden gedaan.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.