18 years demanded for manslaughter of Natascha Schmidt

PHILIPSBURG - The Public Prosecutor’s Office has requested the Court to sentence suspect C.C.M. to 18 years in prison for the manslaughter of Natascha Schmidt on October 29, 2018 on Milton Drive in Dutch Quarter.
 
What started off as an argument between the suspect C.C.M. and former girlfriend L.M. ended in the tragic death of Natascha Schmidt. The suspect fired three shots. One shot to the head of Schmidt and thereafter two more shots were fired at three bystanders, Schmidt’s mother and a friend. They fortunately avoided the shots by ducking for cover on time.
 
“The life of Natascha Schmidt was brutally taken from her on October 29, 2018. A mother notably, but not just a mother, a mother of 7 children. A mother who after a difficult time had finally been able to get her life back in order. This is by far the most significant aspect of this case,” according to the Public Prosecutor.
 
“In short four more persons were made victims in this case, by the actions of the suspect. This incident foremost did not only impact the lives of Natascha’s seven children, but also many others in the community. Although the facts are all interrelated, this does not take away from the seriousness and impact it had on the various victims. Such incidents generate feelings of insecurity, surely in a small country as Sint Maarten or in a small village as Dutch Quarter.”
 
The Public Prosecutor considers the attempted manslaughter on two of the three bystanders proven on bases of the (1) short shooting range, (2) the fact that there was a shot aimed at Schmidt’s head and (3) the fact that the accused, based on the manner in which Schmidt was gunned down , clearly had the intention to make her and others victims.
 
C.C.M. has placed the blame on Schmidt and claims self-defense, alleging that he had been attacked with a Taser. “There is no mention of this on file and not one witness saw this Taser nor had the police found a Taser.” Moreover the suspect had no bodily abrasions that would’ve been sustained from a Taser.
 
“The suspect has taken little responsibility for his actions. At several instances he appeared sympathetic, but not entirely sincere.” This is relevant to conclusions of C.C.M.’s psychiatric report.
 
“The OM feels that C.C.M.’s risk of reoffending is much higher than outlined in the psychiatric report. In this respect, the Public Prosecution Service has taken C.C.M.’s high risk diagnoses predominately into account in its arguments.
 
The suspect had a track record, in a previous case for example there were indications that the suspect fired shots at victim E. on February 16, 2016. Furthermore C.C.M. was convicted for threatening former girlfriend K.F. on November 13, 2016 and also convicted for mistreating then girlfriend L.M. and L.M.’s daughter D.M. both on June 18, 2018.
 
C.C.M. was just handed down the conviction for the mistreatment of L.M. on August 18, 2018 and just two months later on October 29, 2018 the tragedy occurred. For the old cases C.C.M. received a 3-month suspended prison sentence and a suspended community service sentence of 180 hours. The Public Prosecution Service is now calling for full execution of this sentence, whereby community service should be executed as a prison sentence.
 
The judge will render his decision on March 6, 2019 at 8:30am.
 
18 jaar gevraagd voor doodslag op Natascha Schmidt
 
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar gevraagd tegen C.C.M. voor de doodslag op Natascha Schmidt op 29 oktober 2018, aan de Milton Drive in Dutch Quarter.
 
Het begon met een ruzie tussen verdachte C.C.M. en zijn toenmalige vriendin L.M. en eindigd met de dood van L.M.’s zus Natascha Schmidt. Verdachte heeft drie keer geschoten, een eerste schot in het hoofd van Schmidt, daarna heeft verdachte nog twee keer geschoten op drie omstanders, waaronder de moeder en de vriend van Natascha. Deze personen zijn gelukkig niet geraakt, omdat ze op tijd konden wegduiken.
 
“Op 29 oktober 2018 wordt een vrouw van 37 bruut uit het leven gerukt. Een moeder bovendien. En niet zomaar een moeder, maar een moeder van 7 kinderen. Een moeder van wie wordt gezegd dat ze – na een moeilijke periode –eindelijk de boel weer een beetje op orde had. Dat is ‘by far’ het zwaarste feit waar het in deze zaak om gaat,” aldus de Officier van Justitie.
 
“Kortom, er zijn in deze zaak vier slachtoffers meerdere slachtoffers gemaakt door verdachte – waarvan dus een dodelijk slachtoffer – en daarnaast hebben de feiten nog impact gehad op veel meer personen, niet in de laatste plaats op de 7 kinderen van Natascha. Weliswaar hangen de feiten allemaal met elkaar samen, maar dat doet niets af aan de ernst en impact die het op de verschillende slachtoffers heeft gehad. Incidenten als dit resulteren bovendien in grote gevoelens van onveiligheid, zeker in een relatief kleine samenleving als Sint Maarten, of in een kleine wijk als Dutch Quarter.”
 
De Officier van Justitie acht de poging doodslag op twee van de drie omstanders bewezen gelet op de (1) korte afstand, (2) dat er gericht – o.a. op het hoofd van Schmidt – is geschoten en (3) ook dat verdachte – gezien het neerschieten van Schmidt – klaarblijkelijk de intentie heeft om slachtoffers te maken.
 
Verdachte lijkt de schuld bij het slachtoffer te leggen. Verdachte lijkt te stellen dat hij uit noodweer heeft gehandeld doordat hij met een zogenaamde taser werd aangevallen. “Daarvoor biedt het dossier geen enkele aanwijzing. Geen enkele getuige heeft een taser gezien, er is door de politie geen taser gevonden en ook heeft verdachte niet de bekende taserverwondingen.”
 
“Verdachte lijkt hiervoor maar weinig verantwoordelijkheid te nemen. Op verschillende momenten lijkt door hem wel excuses te worden aangeboden, maar dit komt niet helemaal oprecht over.”
 
Uit de psychiatrische rapportage volgt verder dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is. “Naar de mening van het OM is het recidivegevaar veel hoger dan door het psychiatrische rapport is geschetst. Het OM sluit op dit vlak derhalve aan bij het psychologisch rapport waarbij het recidivegevaar als ‘hoog’ wordt ingeschat.”
 
In een andere zaak zijn er aanwijzingen dat verdachte – op 16 februari 2016 - met een vuurwapen op ene E. zou hebben geschoten. In een tweede zaak is verdachte veroordeeld voor het (met de dood) bedreigen van zijn voormalige vriendin K. Fleming op 13 november 2016 en ook is verdachte veroordeeld voor mishandeling van zijn vriendin L.M. en haar dochter D.M., beide op 18 juni 2018.
 
De veroordeling in deze laatste zaak is van 18 augustus en iets meer dan twee maanden later is de mishandeling van L.M. de aanleiding dat het op 29 oktober 2018 zo vreselijk fout gaat. De oude zaken hebben in een veroordeling van 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geresulteerd en een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur en hiervan vordert het OM thans dus de volledige tenuitvoerlegging, waarbij de taakstraf als gevangenisstraf ten uitvoer dient te worden gelegd.
 
De rechter doet uitspraak op 6 maart om 08.30 uur.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.