Cybercrime in Sint Maarten

PHILIPSBURG - Lately there have been reports of cybercrime in Sint Maarten. This may include simple scams via the internet or carefully executed BEC fraud, as well other forms of cybercrime also occur.
 
Internet scams occur when goods are purchased online and paid for in advance, but never delivered. Therefore ensure to always enter into a legitimate arrangement with the other party concerning payment and delivery. This will prevent a lot of resentment.
 
BEC-fraude is Business E-mail Comprise fraud. For example a criminal organization gains access to the email address and personal login details of an employee, often a director of a company, subsequently a false email is sent to another employee, often an employee in finance, with instructions to transfer a sum of money to a certain bank account.
 
The damage can be wide scale. BEC fraud can be counteracted by training employees to be alert for the vulnerabilities of cybercrime. It is also important to have internal procedures in place for transferring large amounts of money. Always have employees double check whether an instruction did in fact come from the mentioned colleague.
 
Here are some general tips to help prevent cybercrime:
 
*Use a strong password, such as a long phrase that is easy to remember, but difficult for a hacker to find out.
 
*Ensure your computer and smartphone are secure and install security updates as soon as they are available.
 
*Use a virus scanner, firewall and script blockers. Script blockers are applications that stop scripts that may contain a virus.
 
*Don’t just click on a link, especially if the link is received from an unfamiliar email address.
 
*Never give out your login details. After all a company would not ask for your this, but a hacker would.
 
*Backup your personal files regularly (e.g. photos, videos, documents, etc.)
 
*Change the password to your Wi-Fi network regularly to prevent unauthorized use.
 
*If it is too good to be true, it is! In summary always stay alert!
 
The Public Prosecution Service has devoted a Public Prosecutor and a Public Prosecutor's Secretary to the fight against cybercrime. If you have any questions or concerns about cybercrime feel free to contact the Public Prosecution Service.
 
 
Wees alert op cybercrime
 
De laatste tijd neemt het aantal meldingen van cybercrime op Sint Maarten toe. Het kan dan gaan om simpele oplichting via internet of om zorgvuldige uitgevoerde BEC-fraude, maar ook andere vormen van cybercrime komen voor.
 
Het gaat bij internetoplichting om goederen die via internet worden gekocht en vooraf worden betaald maar die nooit worden geleverd. Maak dus altijd goede afspraken met uw wederpartij over wanneer en hoe het door u gekochte goed wordt geleverd en wanneer u ervoor betaalt. Daarmee is veel ellende te voorkomen.
 
BEC-fraude is Business E-mail Compromise fraude. Hierbij komt een criminele organisatie bijvoorbeeld in handen van het e-mailadres en de inloggegevens van een medewerker – vaak een directeur – van een bedrijf, waarna dit wordt gebruikt om een andere medewerker – vaak een financiële medewerker – uit te lokken om een geldbedrag over te maken naar een bepaalde bankrekening. Het geld is vaak al overgemaakt en verdwenen voordat het betrokken bedrijf constateert dat de directeur geen opdracht heeft gegeven voor de betaling, maar dat dit iemand
anders is geweest.
 
De schade kan hierbij enorm oplopen. U kunt zich tegen BEC-fraude wapenen door uw medewerkers te trainen en bewust te maken van de gevaren van cybercrime. Het is daarnaast belangrijke om goede interne procedures te hebben voor het overmaken van grote geldbedragen.
Laat uw medewerkers altijd controleren of de opdracht inderdaad van u – en niet van een crimineel – komt.
 
Een aantal algemene tips om cybercrime te voorkomen:
 
*Gebruik een sterk wachtwoord zoals bijvoorbeeld een lange wachtzin. Deze is voor u gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen.
 
*Zorg dat uw computer en smartphone goed beveiligd zijn en installeer beveiligingsupdates zodra ze beschikbaar zijn.
 
*Maak gebruik van een virusscanner, firewall en scriptblockers. Scriptblockers zijn appplicaties die scripts tegenhouden die een virus kunnen bevatten.
 
*Klik niet zomaar op een link. Zeker niet als u deze link per e-mail krijgt toegezonden van iemand die u niet kent.
 
*Geef nooit uw inloggegevens af. Bedrijven zullen daar immers nooit om vragen. Criminelen vragen daar wel om.
 
*Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden (bijvoorbeeld foto’s, video’s, documenten enzovoort).
 
*Verander regelmatig het wachtwoord van uw wifi-netwerk om te voorkomen dat dit door onbevoegden gebruikt wordt.
 
*Als het te mooi is om waar te zijn dan is het dat ook. Kortom, blijf zelf altijd alert.
 
Het Openbaar Ministerie heeft een Officier van Justitie en een parketsecretaris belast met de bestrijding van cybercrime. In geval van vragen of opmerkingen over cybercrime kunt u altijd contact zoeken met het Openbaar Ministerie.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.