Van Kwartel aangehouden in kader van onderzoek ‘Lacerta’

WILLEMSTAD - In het kader van onderzoek ‘Lacerta’ zijn op 24 juni 2019 door opsporingsambtenaren van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), het anti-corruptieteam van het Recherchesamenwerkingsteam (RST), in opdracht van het Openbaar Ministerie voormalig RdK-directeur Roderick van Kwartel (54 jaar oud) en voormalig consultant van de RdK Ashely Isidora (53 jaar oud) aangehouden.
 
De verdachten zijn in verzekering gesteld en zullen worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris, die deze week de rechtmatigheid van de aanhouding en de inverzekeringstelling zal toetsen.
 
Onderzoek ‘Lacerta’ richt zich op mogelijke corruptieve handelingen in het onderhandelingsproces voor het vinden van een strategische partner voor de Refineria di Korsou (RdK), eigenaar van de raffinaderij Isla op Curacao. 
 
Van de vermoedelijk begane strafbare feiten is door de regering van Curaçao en de Raad van Commissarissen van de RdK aangifte gedaan.
 
De verdenking is dat de aangehouden verdachten zich schuldig gemaakt hebben aan het vragen om een groot bedrag aan steekpenningen. De verwachting is dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.