Verdachten mensenhandel weer terug in detentie

WILLEMSTAD - Inzake onderzoek ‘Tres Belle’, dat gericht is op mensenhandel en mensensmokkel in de Bar Hot Chicks, werden enkele weken geleden alle verdachten geschorst uit de voorlopige hechtenis. De rechter commissaris had hiertoe besloten.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) was het hier niet mee eens voor wat betreft 3 van de 5 verdachten en heeft tegen deze beslissing van de RC hoger beroep ingesteld bij het Hof.
 
Het OM heeft daarbij onder meer aangevoerd dat het voor een ieder duidelijk moet zijn dat mensenhandel een ernstig strafbaar feit is, dat deze vorm van criminaliteit thans met de daarvoor beschikbare capaciteit wordt aangepakt en dat het daarbij dan niet past om de verdachten al te snel in vrijheid te stellen. Zulke invrijheidstellingen bemoeilijken de toch al lastige aanpak van mensenhandel.
 
Het Hof is op dit punt kennelijk eens met het OM. Het Hof heeft besloten dat de 2 hoofdverdachten uit onderzoek Tres Belle weer terug in detentie moeten worden gebracht. De overige verdachten mogen het verdere onderzoek wel in vrijheid afwachten, gelet op hun - naar het thans lijkt - minder prominente rol in de zaak. Aan de beslissing dat de 2 hoofdverdachten in terug detentie moeten worden genomen, zal op zo kort mogelijke termijn uitvoering worden gegeven.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.