Symposium “Het nieuwe sanctiestelsel in Curaçao”

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) organiseert in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam woensdagmiddag 20 juni a.s. een symposium met als onderwerp: “Het nieuwe sanctiestelsel in Curaçao”.

 
Sinds 15 november 2011 is op Curaçao een nieuw Wetboek van Strafrecht in werking getreden. Ten opzichte van het oude (Antilliaanse) Wetboek van Strafrecht bracht het nieuwe wetboek ingrijpende wijzigingen met zich mee. Dit geldt vooral voor het sanctiestelsel van Curaçao. In de nieuwe wet zijn diverse strafmodaliteiten aangepast en zijn de geldende straffen bij diverse strafbepalingen herijkt; zo is er bijvoorbeeld weer een verschil in de strafdreiging bij de delicten doodslag en moord. Daarnaast zijn voor volwassenen een aantal nieuwe sancties ingevoerd en zijn alternatieve straffen gecodificeerd, terwijl het strafrecht voor jeugdigen volledig is herzien.
 
Aanleiding voor dit symposium is de aanwezigheid van prof. H. de Doelder (hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en een aantal andere Rotterdamse strafrechtsexperts op Curaçao. Prof. H. de Doelder was trekker van de voorbereidingscommissie voor het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De dag na dit symposium (21 juni) treedt hij op als promotor van mw. mr. A.D. Marchena-Slot ter gelegenheid van de verdediging van haar proefschrift getiteld “Detentie van jeugdigen in Curaçao” bij de UNA. De andere Rotterdamse experts maken eveneens deel uit van de promotiecommissie.
 
Het symposium zal geopend worden door dr. P. Klik (decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid UNA), waarna prof. De Doelder als eerste spreker, het zal hebben over “Een nieuw Wetboek van Strafrecht voor Curaçao”. 
 
Hierna zal prof. mr. F.W. Bleichrodt (hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) spreken over “Wijzigingen in het sanctiestelsel in Curaçao”. Na de pauze zal mr. dr. J. uit Beijerse ingaan op het “Jeugdstrafrecht in Curaçao”. Na elke spreker is in het programma ruimte ingebouwd voor vragen.
 
Het symposium is met name bedoeld voor (strafrechts)juristen, maar is vrij (en gratis) toegankelijk. Het begint om 13.00 uur in de aula van de UNA en zal om 17.00 uur worden afgesloten met een borrel.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.