UNA start Lezingencyclus 150 jaar afschaffing slavernij

WILLEMSTAD – De Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) is op donderdagavond 16 mei gestart met de lezingencyclus in het kader van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij.

 
Nadat Rector Magnificus, Dr. Francis de Lanoy, de aanwezigen welkom heette, sprak Dr. Jeffrey Sybesma over "Moderne vormen van Slavernij, gezien vanuit de mensenrechten". Daarna behandelde Drs. Jeanne Henriquez de "afschaffing van de slavernij en de geschiedenis van de familie vorming". 
 
Er was een groot aantal aanwezigen, die na iedere presentatie tevens vragen stelden. Met deze lezingencyclus wenst de UNA bij te dragen een de herdenking van de 150 jaar afschaffing van de slavernij, die van grote invloed is geweest of nog steeds is op onze samenleving. 
 
Op donderdag 23 mei zal Professor Valdemar Marcha samen met Mevrouw Elia Isenia een lezing verzorgen. De lezingen zijn vrij toegankelijk en het programma is te vinden op www.una.an/sklabitut
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.