PAO cursus UNA: Actualiteiten Lar

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UNA organiseert op dinsdag 15 oktober 2013 een PAOcursus Actualiteiten Lar, met speciale aandacht voor actuele jurisprudentie.
 
De cursus zal worden gedoceerd door prof. L.J.J. (Lodewijk) Rogier en mr. M.E.B. (Maite) de Haseth.
 
Prof. Rogier is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en tevens buitengewoon hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de UNA.
 
Mr. De Haseth is waarnemend senior jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in het kader van een samenwerkingsproject met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tevens betrokken bij de ondersteuning van het Hof bij zijn werkzaamheden in het kader van het hoger beroep in Lar-zaken.
 
Datum: dinsdag 15 oktober 2013.
Tijd: 18.00-21.15 uur.
Locatie: UNA (lokaal wordt nader bekend gemaakt).
Kosten: Naf 291,50 incl. O.B.
 
Aanmelding of nadere informatie per e-mail bij Pascale Dingemanse ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
 
Het verschuldigde cursusgeld kan worden overgemaakt via MCB 12422601, ten name van Universiteit van de Nederlandse Antillen, onder vermelding van "PAO Lar".

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.