Lezing Territoriale conflicten in de Caribische regio 10 maart

WILLEMSTAD - Op donderdag 10 maart a.s. houdt prof. mr. Fred Soons een lezing over territoriale conflicten in de Caribische Zee. Ook anno 2016 zijn die er nog steeds.
 
Zo is er bijvoorbeeld een berucht langlopend geschil tussen Venezuela en Guyana, waarbij Venezuela maar liefst meer dan de helft van Guyana’s grondgebied claimt in verband met een vermeend corrupte arbitrage-uitspraak uit 1899. In 2007 moest het Internationale Gerechtshof in DenHaag er aan te pas komen om een conflict tussen Nicaragua en Colombia over de San Andrés Archipel te beslechten. Het Hof erkende toen de soevereiniteit van Colombia over de eilanden, maar de zeegrenzen zijn nog altijd niet geheel duidelijk. Ook elders in het Caribisch gebied moeten er nog zeegrenzen worden afgebakend, ook die van het Koninkrijk.
 
Prof. Soons gaat in op de regels van het volkenrecht die van toepassing zijn op claims op grondgebied die door internationale rechters worden gehanteerd, en de mogelijkheden om die geschillen vreedzaam te beslechten. In dat verband zal prof. Soons ook stilstaan bij het grote belang voor de benedenwindse eilanden van het Grensverdrag met Venezuela van 1978.
 
De lezing vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez en begint om 20.00 uur.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.