Toespraak Mr. E.J. van der Poel installatiezitting 27 januari 2017

Toespraak van mr. E.J. van der Poel bij gelegenheid van de installatie van mr. E.A. Saleh tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 27 januari 2017
 
Excellenties,
 
De Gouverneurs van Sint Maarten, Curaçao en Aruba,
 
De Minister-President van Curaçao
 
De Minister van Justitie van Curaçao
 
De Minister van Staat van Curaçao
 
De Voorzitter van de Staten van Curaçao
 
Vertegenwoordigers van de hoogste rechtscolleges in het Koninkrijk,
 
waaronder vice-president mr. Donner van de Raad van State en mr. Silvis, de
 
Procureur-Generaal van de Hoge Raad der Nederlanden
 
The right honourable sir Dennis Byron, president of the Caribbean Court of
 
Justice and Justices Saunders and Wit
 
Burgerlijke en militaire autoriteiten
 
Advocaten, notarissen en deurwaarders
 
Collega’s en medewerkers van parket en Hof
 
Familie en vrienden
 
Dames en Heren,
 
Welkom bij deze buitengewone zitting op een bijzondere locatie die voor deze gelegenheid als rechtszaal is ingericht omdat onze eigen gerechtsgebouwen veel te klein zijn om zoveel genodigden en belangstellenden te ontvangen.
 
Achter deze “groene” tafel ziet u naast mij en voor u van links naar rechts:
 
De Procureur-Generaal van Aruba mr. Van Dam
 
De vice-president van Aruba mr. Lemaire
 
De nieuwe president van het Hof mevrouw mr. Saleh
 
De vice-president van Sint Maarten mevrouw mr. Mans
 
De griffier van Sint Maarten mevrouw James-Christina
 
Zij vertegenwoordigen de verschillende landen en de rechtspraak die is verenigd in dit Hof met de lange naam: het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het is een Caribisch Hof en de aanwezigheid van de president en rechters van het Caribbean Court of Justice onderstreept dat.
 
We waarderen uw belangstelling bij deze bijzondere gelegenheid waarbij wij een Caribische president installeren en aan u voorstellen.
 
De zitting met toespraken zal ongeveer een uur duren en daarna is er een receptie.
 
De installatie zelf vindt plaats door het voorlezen van het Koninklijk Besluit tot benoeming.
 
Ik geef graag het woord aan de Procureur-Generaal voor zijn requisitoir.
 
De griffier van Sint Maarten zal thans het Koninklijk Besluit voorlezen.
 
Daarmee is mr. Saleh als de 24ste president van dit Hof geïnstalleerd. Feitelijk is zij al vanaf 1 januari aan de slag.
Haar benoeming is de afsluiting van een logisch en voor het Hof gewenst proces van opvolging.
 
Bij mijn installatie heb ik gezegd dat elke bestuurder vanaf zijn aantreden moet werken aan zijn opvolging. Dat waarborgt de continuïteit in de organisatie en het kost vervolgens minder moeite om de opvolging te realiseren als het zover is. Met dat voor ogen heb ik afgelopen drie en een half jaar mijn kennis en ervaring als bestuurder overgebracht om een stevig fundament voor de toekomst te leggen en deze opvolging te realiseren.
 
Ik beschouw mijn missie thans als volbracht.
Mr. Saleh is geen nieuweling als het gaat om besturen.
Vanaf de verzelfstandiging van dit Hof in 2010 is zij bestuurslid en al vele jaren waarnemend President.
Zij heeft aan de basis van de opbouw van de organisatie gestaan en alle fasen van veranderingen in dit Hof meegemaakt.
 
Geen beter denkbare voorbereidingstijd voor haar nieuwe functie. Zoals zij het zelf omschrijft: ik ben eraan toe en ik ben er ook klaar voor.
Maar ook: ik heb er zin in. Dat laatste is misschien wel het belangrijkste, want president zijn is een zware en uitdagende functie die veel van je zelf eist. Daar moet de persoon stevig voor zijn en ook nuchter en kordaat.
Wat dat laatste betreft zit het wel goed.
 
Ik zie duidelijke overeenkomsten met mr. Jaime Saleh, onder wiens presidentschap ik bij dit Hof als jongste rechter ben begonnen.
Maar natuurlijk en vooral heeft mr. Eunice Saleh haar eigen persoonlijke inbreng. Een sterke vrouw die midden in deze maatschappij staat en ook geniet van het goede van het leven.
Voor haar hoeft een diner niet snel opgediend te worden omdat de gezelligheid belangrijker is dan het eten. Als het gaat om carnaval dan is zij inhaar element.
Zij houdt op zijn tijd van een feestje en van dansen, samen met haar man Robert.
 
Dat hoeft zij allemaal niet op te geven, want ontspanning in ons vak is van het grootste belang.
 
Ik begrijp de aanvankelijke aarzeling of de functie van president niet een te grote aanslag op het privéleven zou leggen, met een jonge dochter (Ziya), die nu trots naar haar moeder kijkt en haar niet graag nog meer op reis ziet gaan.
Een zekere geruststelling voor het gezin is dat de benoeming niet voor het leven is. De functie van president is tijdelijk, maar ik zeg daar gelijk bij dat tijdelijk weleens heel lang tijdelijk kan zijn en dat hoopt het Hof in dit geval van harte.
 
Velen van u kennen mr. Eunice Saleh, maar voor degenen die haar minder goed kennen zal ik kort iets over haar levensloop vertellen.
Geboren in het hart van Nederland, Utrecht. Op Curaçao aan het Radulphus College de middelbare school gevolgd. Rechten gestudeerd aan de oudste Universiteit van Nederland, Leiden.
Vanaf 1991 tot 1996 advocaat in Amsterdam en op Curaçao om in dat laatste jaar de verstandige beslissing te nemen om rechterlijk ambtenaar in opleiding te worden.
Haar opleiding tot rechter heeft zij in 1999 bij de rechtbank Amsterdam afgesloten.
Vanaf 1999 is zij lid van dit Hof en vanaf 2009 vice-president voor de vestigingen Curaçao en Bonaire.
 
Dat is haar loopbaan in sneltreinvaart, maar het zijn lange en intensieve jaren geweest die in het teken stonden van het recht en de basis hebben gelegd voor de functie van president.
 
Mr. Saleh heeft de laatste jaren een sterke belangstelling voor de organisatie van het Hof getoond.
Als dat je dan goed afgaat en je merkt dat de organisatie je ook steunt, dan smaakt dat naar meer. Het is interessant en leuk om zelf inhoud te geven aan je werkomgeving en daaraan richting te geven.
In de management development leergang die mr. Saleh afgelopen jaar heeft gevolgd kwam dat samen en is haar ambitie en geschiktheid om leiding te geven bevestigd.
 
Het Hof heeft er dan ook alle vertrouwen in en is blij dat zij deze stap heeft willen nemen.
 
Als aftredend president moet je er voor waken allerlei bespiegelingen te geven over wat jij denkt dat belangrijk is. Het gaat nu om de toekomst en het is veel interessanter om te horen wat onze nieuwe president van plan is. Zij zal aan het eind van deze zitting daarvoor de gelegenheid krijgen.
 
Als mij wordt gevraagd of de voorgenomen doelen zijn bereikt, dan ben ik daar positief over.
Het Hof heeft ook afgelopen jaren bewezen een pijler te zijn van de rechtstaat in de landen.
De rechters die aan weerszijden van dit podium zitten, maar ook alle medewerkers van het Hof, hebben dat waar gemaakt en daar ben ik als aftredend president trots op.
Daar past ook bescheidenheid bij.
 
U staat op als het Hof binnenkomt, maar dat gezag is niet vanzelfsprekend. Het moet dagelijks in alle rechtszaken, van klein tot groot, worden bevestigd door begrijpelijke, onpartijdige en rechtvaardige beslissingen.
Om rechtspraak te kunnen verzorgen heb je een organisatie nodig die over de geschikte mensen en middelen beschikt.
Goede rechtspraak is geen vanzelfsprekendheid maar is alleen maar mogelijk indien daarin wordt geïnvesteerd.
 
Ik heb daar afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht voor gevraagd en gekregen. De begrotingen van het Hof zijn afgelopen jaren steeds goedgekeurd.  Daardoor is Hof nu financieel op orde en in staat om aan de vraag te voldoen.
 
De opleidingen voor rechters en medewerkers hebben door de samenwerking met het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht in Nederland nieuwe impulsen gekregen.
 
De Caribisering heeft stap voor stap meer belangstelling en inhoud gekregen. De oriëntatie in de regio maakt daar deel vanuit.
De banden met de Hoge Raad, de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep in Nederland, onze hoogste rechters op de verschillende rechtsgebieden, zijn verstevigd en het Hof ondervindt daarvan veel steun en inhoudelijke feedback.
 
Tot slot zijn belangrijke stappen gezet in de modernisering en structurering van de bedrijfsvoering en administratie.
 
Er is ook meer openheid en voorlichting over individuele rechtszaken gekomen. Een pro-actief persbeleid met persrechters die uitleg geven. Dat werpt zijn vruchten af omdat er minder misverstanden zijn over wat er in onze rechtszalen gebeurt.
 
Kortom, er is afgelopen jaren veel gebeurd en het is nu aan mijn opvolger om het uit te bouwen en nieuwe initiatieven te nemen.
 
Ik dank het Hof en de landen voor het in mij gestelde vertrouwen. Het was een eer om deze overgang mogelijk te maken en ik ben dankbaar voor alle kansen die mij daarbij zijn geboden.
 
Na vijftien jaar bestuurder van achtereenvolgens twee hoven te zijn geweest zal ik mij nu weer volledig met rechtspreken gaan bezighouden. Dat geeft veel voldoening, want het is het mooist denkbare vak.
 
Beste Eunice, ik ben zeer verheugd dat jij nu het presidentschap van mij hebt overgenomen. Ik wens je veel succes in deze mooie en uitdagende functie. 
Daarbij feliciteer ik ook je man Robert, dochter Ziya, je ouders en verdere familie die hier massaal aanwezig is.
 
Ik heb gezegd.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.