SEMINAR ONDERNEMINGSRECHT 22, 23 en 24 oktober 2012

WILLEMSTAD - Het ondernemingsrecht is continu in beweging. Hier bij ons in Curacao, maar ook in Nederland. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek Curacao is op 1 januari 2012 op tal van punten gewijzigd.

Wat houden deze wijzigingen precies in? Wat betekent de invoering van de Flex-BV in Nederland per 1 oktober 2012 voor Curacao?

Denk wat Curacao betreft bijvoorbeeld ook aan de invoering van een integrale regeling inzake het enqueterecht per 1 januari 2012. Het is nu mogelijk om het Hof van Justitie een of meer onderzoekers te laten benoemen om onderzoek naar (vermeend) wanbeleid te laten verrichten. Dit kan bij alle in Boek 2 BW genoemde rechtspersonen. Er kunnen door het Hof voorlopige en definitieve voorzieningen worden getroffen. Een nieuwe regeling roept voor de praktijk allerlei belangrijke vragen op.
 
Ook de invoering van de trust in relatie tot de protected (segregated) cell company is een onderwerp waarvoor in de praktijk veel belangstelling bestaat. 
 
Wat zijn de gevolgen van de veranderde staatkundige verhoudingen per 10-10-10 voor bijvoorbeeld de onderwerpen (grensoverschrijdende) fusie en omzetting?
 
Deze en andere onderwerpen worden tijdens het seminar behandeld. Naast de deskundigen van Spigt Litigators en Spigt Dutch Caribbean, treden ook professor Peter van Schilfgaarde en professor Huub Willems als docent op. Beide hoogleraren hebben hun sporen in het ondernemingsrecht verdiend. 
 
Professor Van Schilfgaarde is in Curacao vooral bekend als de ontwerper van Boek 2 BW Curacao. Professor Willems was jarenlang voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. In die hoedanigheid heeft hij in talloze enquetezaken recht gesproken.
 
Klik hier voor nadere informatie en de wijze van aanmelden.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.