PAO cursus UNA 6 en 7 mei

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid UNA organiseert op 6 en 7 mei een PAO-cursus: “Capita Financieel-Economisch Strafrecht” waarin het financieel-economisch strafrecht zoals geregeld in het Wetboek van Strafrecht van Curaçao centraal staat, met speciale aandacht voor onderwerpen die voor de praktijk van belang zijn.

 
De cursus bestaat uit twee sessies. Op de eerste dag, 6 mei, wordt een inleiding gegeven van dit deel van het strafrecht en de onderwerpen fraude en witwassen. Op de tweede dag, 7 mei, wordt nader ingegaan op drie onderwerpen: de strafbaarheid van rechtspersonen, corruptie en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor (a) dag 1 of (b) dag 1 en 2.
 
Docent: mr. dr. R.M.I. Lamp
De heer Roan Lamp is als advocaat verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Hij is tevens (gast)docent aan de Vrije Universiteit en de Law Firm School. De heer Lamp is voorts een van de redacteuren van het handboek Bijzonder Strafrecht (Boom Lemma 2011).
 
Datum : maandag 6 en dinsdag 7 mei 2013
Tijd : 18.00-21.15 uur
Locatie : UNA, lokaal S1-02
Voertaal : Nederlands
Kosten : 6 mei Naf 291,50 incl. O.B. 6 en 7 mei Naf 450,50 incl. O.B
 
Aanmelding of nadere informatie per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Het verschuldigde cursusgeld kan worden overgemaakt via MCB 12422601, ten name van Universiteit van de Nederlandse Antillen, onder vermelding van "PAO Strafrecht".

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.