Seminar VanEps Kunneman VanDoorne and PwC focuses on control on governance

PHILIPSBURG - VanEps Kunneman VanDoorne and PwC St. Maarten (PwC) have organized a follow-up seminar of the ’Boardroom Essentials’ event that was organized in June this year.
 
The feedback and requests received at that time encouraged the organizations to continue with sessions covering similar (sub)topics. This sequel was subtitled ’Are you in control’. This indicated the objective of the afternoon: support board members and regulators to meet the challenges of their critical roles nowadays. 
 
Four speakers updated the 40 participants about corporate governance, risk management and liability. Among others the health, transportation &  logistics, education and legal sectors of St. Maarten, Saba and St. Eustatius were represented in the audience. 
 
Frank Kunneman, senior partner at VanEps Kunneman VanDoorne and Professor of Corporate Governance at the University of Curacao, discussed the sense and non-sense of the Corporate Governance Code. His key 
message was that St. Maarten should honor the differences between smaller and larger public legal entities, with regard to the Code. Herbert Beldman, director of business & accounting services at PwC, stressed the 
importance of putting risk management on the board’s agenda. He related this directly to improvement of organizational performance and governance. Kamla Besançon, partner at VanEps Kunneman VanDoorne, summarized the duties and responsibilities, and the (potential) liability issues supervisors and directors may have to deal with it. She emphasized that the interest of the company and all its stakeholders should be the main focus of board members. Paul van Vliet, director tax and head of the St. Maarten office of PwC, pointed out how certain business decisions might lead to profound fiscal risks. He used tangible examples to indicate how fiscal risks are often underestimated. 
 
The seminar ended with an animated Q&A and discussion session, indicating the relevance of this subject by the many valid questions that were asked. VanEps Kunneman VanDoorne and PwC both indicated they will follow up on this positive feedback and interest of the audience.
 
 
 
Seminar VanEps Kunneman VanDoorne en PwC gericht op controle op governance
 
VanEps Kunneman VanDoorne en PwC St. Maarten (PwC) hebben een vervolgseminar ‘Boardroom Essentials’ georganiseerd, aansluitend op het eerste seminar over dat onderwerp dat de twee kantoren in juni van dit jaar organiseerden. De feedback en vragen die na dat eerste seminar werden ontvangen, waren aanleiding om aanvullende (deel)onderwerpen aan te kaarten in dit vervolg met de subtitel ‘Are you in control?’. Die subtitel gaf aan wat het doel was van de middag: bestuurders en toezichthouders ondersteunen bij de uitdagingen die hun essentiële rol met zich meebrengt. 
 
Vier sprekers informeerden de 40 aanwezigen over corporate governance, risicomanagement en aansprakelijkheid. Vertegenwoordigers van St. Maarten, Saba en St. Eustatius uit onder meer de zorg, vervoer en logistiek, onderwijs en de juridische sector waren aanwezig. 
 
Frank Kunneman, senior partner bij VanEps Kunneman VanDoorne en hoogleraar Corporate Governance aan de University of Curacao, behandelde de zin en onzin van de Corporate Governance Code. Hij pleitte voor het respecteren van de verschillen tussen kleinere en grotere overheids-nv’s in relatie tot de Code. 
 
Herbert Beldman, directeur Business & Accounting Services bij PwC, benadrukte het belang van risicomanagement. Hij relateerde dit direct aan het verbeteren van bedrijfsresultaten en governance. Kamla Besançon, partner bij VanEps Kunneman VanDoorne, vatte de taken, verantwoordelijkheden en (potentiële) aansprakelijkheidskwesties samen waar toezichthouders en directeuren mee te maken kunnen krijgen. Ze benadrukte dat het belang van het bedrijf en zijn aandeelhouders het voornaamste punt van aandacht moet zijn voor bestuurders. Paul van Vliet, directeur Tax en hoofd van het PwC kantoor op St. Maarten, liet zien hoe bepaalde zakelijke beslissingen kunnen leiden tot ernstige fiscale risico’s. Met concrete voorbeelden liet hij zien hoe fiscale risico’s vaak worden onderschat. 
 
Het seminar werd afgesloten met een levendige vragen- en discussieronde, waarin het belang van het onderwerp duidelijk werd door de vele goede vragen die werden gesteld. VanEps Kunneman VanDoorne en PwC gaven aan dat ze de positieve reacties en belangstelling van het publiek zullen opvolgen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.