Mr. Eunice Saleh proposed for appointment as President of Joint Court of Justice

WILLEMSTAD - Today Mr. Eunice Saleh was proposed by the National Council of Ministers for appointment as President of the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, St. Maarten and Bonaire, St. Eustatius and Saba. She succeeds current president, mr. Evert Jan van der Poel, on January 1, 2017.
 
Mr. Saleh has earned her VWO diploma at the Radulphus College in 1984 and graduated from the University of Leiden in 1991 and earned a degree in study of law. After her studies she worked for five years in the legal profession in the Netherlands and in Curacao. In 1996 Mr. Saleh started as a judge in training at the Joint Court of Justice. She became a member of the Court of Justice in 1999 after this training. Since 2009 she is vice-president and board member of the Court, charged with the management of the Courts of First Instance in Curaçao and Bonaire.
 
In January mr. Van der Poel will retire as President of the Court, but will continue to do judicial work for the court in St. Maarten. The departing president has held the position since 2013. It was the intention from the beginning for him to fulfill the role on a temporary basis in order to work on succession by a Caribbean member of the Court with the current follower as a result.
 
Mr. Saleh will be installed officially after appointment by Royal Decree on January 27th 2017.
 
Mr. Eunice Saleh voorgedragen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 
Mr. Eunice Saleh is vandaag door de Rijksministerraad voorgedragen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Zij volgt huidige president, mr. Evert Jan van der Poel, per 1 januari 2017 op. 
 
Mr. Saleh heeft haar VWO diploma behaald op het Radulphus College in 1984 en zij is in 1991 aan de Rijksuniversiteit Leiden afgestudeerd in rechtsgeleerdheid. Na haar studie heeft ze vijf jaar in de advocatuur gewerkt , zowel in Nederland als op Curaçao. In 1996 is mr. Saleh begonnen als rechterlijk ambtenaar in opleiding bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en zij is na deze opleiding in 1999 lid geworden van het Hof. Sinds 2009 is zij vice-president en bestuurslid van het Hof, belast met de leiding over de Gerechten in eerste aanleg van Curaçao en Bonaire.
 
In januari neemt mr. Van der Poel afscheid als president van het Hof, maar hij blijft nog enige tijd zijn rechterlijke werkzaamheden in St. Maarten voortzetten. De vertrekkende president heeft de functie sinds 2013 vervuld. Het was al bij zijn aantreden de bedoeling dat hij de functie op tijdelijke basis zou vervullen teneinde in die periode te werken aan een opvolging door een Caribisch lid van het Hof met de huidige opvolging als resultaat. Mr. Saleh wordt na benoeming bij Koninklijk Besluit op 27 januari 2017 officieel geïnstalleerd.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.