Nieuwe advocaat SMS Advocaten

WILLEMSTAD - Op 1 december 2016 is mr. Sucena Hortencia in dienst getreden bij SMS Attorneys at Law. 
 
In 2011 heeft Sucena aan de Universiteit Leiden de opleiding Rechtsgeleerdheid afgerond met als afstudeerrichting Civiel recht. Hierna heeft Sucena ook de Master Straf- en strafprocesrecht met succes afgerond.
 
Tijdens haar studie was Sucena actief bij verschillende studie- en studentenverenigingen zoals JFV Grotius en Societas Iuridica Antiliana et Arubana. Sucena heeft gedurende haar Master Straf- en strafprocesrecht stage gelopen bij het Ressortsparket van  het Openbaar Ministerie in Den Haag als parketsecretaris.
 
Na het afronden van haar studie is Sucena teruggekeerd naar Curaçao en is zij ruim drie jaar werkzaam geweest bij een ander advocatenkantoor. In deze functie heeft zij zich onder andere gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht, bouwrecht, evenementenrecht en strafrecht. Zij is sinds september 2015 voorzitter van de Jonge Balie Curaçao.
 
Bij SMS Attorneys at Law houdt Sucena zich bezig met de algemene rechtspraktijk en strafrecht.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.