Consular Corps of Curaçao gets new board

WILLEMSTAD - A new Board of the Consular Corps of Curaçao was appointed at the recent annual general meeting. Karel Frielink, honorary consul of Germany, was appointed the new Dean.
 
The other board members appointed were Margaret Hawthorne (U.S. Consul General) as Vice-Dean, Ivan Moreno Jr. (honorary consul of Belgium) as Treasurer, Paul van de Laarschot (honorary consul of Hungary) as Secretary and Paul Pradin (honorary consul of France) as Member.
 
The Consular Corps of Curaçao represents 33 countries. Its members serve as consul general, vice-consul, or honorary consul. They assist citizens from the countries they represent visiting or living in Curaçao in some legal and consular matters. They also work to promote good relations between Curaçao and the country they represent.
 
In his acceptance speech, the new Dean has called on the Curaçao government to take the necessary measures to ensure that the Directorate of Foreign Affairs will be fully staffed as soon as possible. Given the number and nature of consular matters, it is of the utmost importance that members of the Consular Corps can closely work together with the Curaçao Directorate of Foreign Affairs.
 
The new Dean also stated that the Consular Corps of Curaçao will do whatever it can to support and facilitate the government of Curaçao in building and maintaining meaningful relationships with other countries. The Consular Corps will be more visible via social media, for instance through informing the public in Curaçao about consular matters.
 
 
Nieuw bestuur Corps Consulair van Curaçao
 
In de recent gehouden ledenvergadering is een nieuw bestuur van het Corps Consulair van Curaçao gekozen. Karel Frielink, honorair consul van Duitsland, is de nieuwe voorzitter. De andere nieuw gekozen bestuursleden zijn Margaret Hawthorne (consul-generaal van de Verenigde Staten) als vice-voorzitter, Ivan Moreno jr. (honorair consul van België) als penningmeester, Paul van de Laarschot (honorair consul van Hongarije) als secretaris en Paul Pradin (honorair consul van Frankrijk) als lid.
 
In het Corps Consulair van Curaçao zijn 33 landen vertegenwoordigd. De leden zijn consul-generaal, vice-consul of honorair consul. Zij helpen de burgers van de landen die zij vertegenwoordigen die in Curaçao wonen of op bezoek zijn met bepaalde juridische en consulaire zaken. Verder bevorderen zij de goede verstandhouding tussen Curaçao en het land dat zij vertegenwoordigen.
 
In zijn eerste toespraak heeft de nieuwe voorzitter een oproep gedaan aan de regering van Curaçao om de nodige maatregelen te nemen zodat de Directie Buitenlandse Betrekkingen zo snel mogelijk weer op volledige sterkte kan functioneren. Gezien het aantal en de aard van de consulaire aangelegenheden, is het voor de leden van het Corps Consulair van Curaçao van het grootste belang dat zij nauw met de Directie Buitenlandse Betrekkingen kunnen samenwerken.
 
De nieuwe voorzitter verklaarde verder dat het Corps Consulair van Curaçao zich waar mogelijk zal inspannen om de regering van Curaçao te steunen en faciliteren bij het opbouwen en onderhouden van vruchtbare relaties met andere landen. Het Corps Consulair van Curaçao zal ook meer zichtbaar zijn op de sociale media, onder meer door het informeren van het Curaçaose publiek over consulaire zaken.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.