Dick Allewijn eerste Nederlandse bijzonder hoogleraar Mediation

AMSTERDAM  - Dick Allewijn wordt per 1 april 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Allewijn wordt hiermee de eerste bijzonder hoogleraar Mediation van Nederland.
 
De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en valt onder de innovatieve afstudeerrichting ‘Conflicthantering, rechtspraak en mediation’ van de VU. De MfN is de federatie van alle landelijke beroepsverenigingen van mediators, het CvC is een opleidingsinstituut op het gebied van mediation. Deze instellingen verwachten dat de wetenschappelijke bestudering van mediation met deze benoeming wordt gestimuleerd en de beoefening daarmee naar een hoger plan wordt getild.
 
“De jurist van de toekomst geeft niet alleen vorm aan de rechtsstrijd, maar ook aan de rechtsvrede en kan zijn cliënten bijstaan in het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten,” aldus Dick Allewijn. Mediation is een zelfstandig instrument voor conflictoplossing en een alternatief voor de gang naar de rechter. Met de komst van Allewijn als bijzonder hoogleraar wordt een nieuwe impuls gegeven aan deze juridische professie.
 
Dick Allewijn (1952) is oud-rechter en oud-bestuurslid van de rechtbanken Den Haag en Amsterdam. Sinds 2000 voert hij zijn eigen mediationpraktijk. Hij is een veelgevraagd publicist, docent en spreker over verschillende aspecten van het onderwerp mediation. Hij is lid van het College van Beroep van de tuchtrechtspraak voor mediators. In 2011 promoveerde hij aan de Universiteit van Leiden op het proefschrift Tussen partijen is in geschil… De bestuursrechter als geschilbeslechter.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.