OPGESTAAN IS PLAATS VERGAAN

De nagetrokken en verlaten palapa
U heeft in Aruba een watersportbedrijf met een vergunning en voor het uitoefenen van uw activiteiten heeft u een standplaats toegewezen gekregen op het strand bij een hotel.
U plaatst een paar palapa’s op het strand: u weet wel, zo’n doorgaans houten paal met een bladerdak tegen de zon. Een tropische parasol. Uiteraard heeft u uw palapa’s stevig in de grond verankerd.*
 
Palapa-Aruba
U ziet dat er allerlei strandgasten die niet deelnemen aan uw activiteiten, gebruik maken van het strand, maar vooral de schaduw van uw palapa’s opzoeken. En dat wilt u niet. En dus vraagt u (en later eist u in kort geding) dat het Land Aruba moet toestaan dat uw watersportbedrijf de palapa’s dagelijks vanaf 08:00 uur tot 17:00 uur mag gebruiken. U vraagt dat in de vorm van een tijdelijke voorziening in kort geding, in afwachting van een vonnis in de bodemprocedure. Het gerecht in eerste aanleg te Aruba deed in dat kort geding op 27 mei 2015 uitspraak (ECLI:NL:OGEAA:2015:50).
Het Gerecht overweegt dat alle stranden van Aruba publiekelijk zijn. Die stranden zijn daarom niet alleen toegankelijk voor klanten van het watersportbedrijf, maar voor een ieder, waaronder begrepen gasten van het hotel.
 
Het Gerecht vervolgt:
 
Degene die op de Arubaanse stranden een aan of in het strand verankerd bouwwerk als een palapa construeert, verkrijgt daarmee geen eigendoms- of gebruiksrechten met betrekking tot zo’n bouwwerk. Door natrekking is de eigenaar van het publiekelijke strand (lees: het Land Aruba) van meet af aan eigenaar van zo’n bouwwerk, hetgeen in dit geval betekent dat sprake is van een publiekelijke palapa, waar een ieder (dus ook en onder meer lokale personen en gasten van het hotel ) gebruik van kan maken.
 
Naar het voorshandse oordeel van het Gerecht is het in dat verband niet mogelijk (ook niet voor het watersportbedrijf en/of het hotel) om een palapa te bezetten en bezet te houden door het enkele plaatsen van strandstoelen of -bedden (al dan niet vastgeketend aan een palapa) en/of het ophangen van handdoeken, zonder dat die palapa onverwijld voor een ieder zichtbaar in gebruik wordt genomen door en in gebruik blijft van een strandbezoeker. Hier geldt het gezegde: “opgestaan (in de zin van niet meer voor een ieder ken- of zichtbaar aanwezig zijn) is plaats vergaan”.
 
Doordat u de palapa’s zo stevig in de grond hebt verankerd, zijn deze op grond van de wet eigendom geworden van de eigenaar van het strand, ofwel van het Land Aruba. En u heeft bovendien niet het recht om die palapa’s bezet te houden door het plaatsen van bordjes, neerzetten van stoelen, ophangen van handdoeken, of op welke wijze dan ook. Wordt de palapa niet (serieus) gebruikt, dan staat het elke bezoeker van het strand geheel vrij daarvan gebruik te maken. Beetje sneu is de uitkomst natuurlijk wel voor u.
 
Karel Frielink
(advocaat)
 
5 juni 2015
 
Karel's Legal Blog.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.