VEROORDELING VERZWEGEN BIJ SOLLICITATIE

Aangenomen maar alsnog ontslagen
 
Als je solliciteert hoef je niet alles aan je potentiële werkgever te vertellen. Er zijn bovendien onderwerpen waarnaar een werkgever niet eens mag vragen, zoals seksuele geaardheid en of je zwanger bent.
 
Maar als je strafrechtelijk bent veroordeeld voor valsheid in geschrifte kan dat anders liggen. Dat ondervond X, die solliciteerde voor een belangrijke functie bij een overheidsstichting, maar verzweeg dat hij in hoger beroep was veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en zich schuldig had gemaakt aan fraude met gemeenschapsgelden, en dat zijn strafzaak nog in cassatie aanhangig was.
 
X was door de overheidsstichting aangenomen, en daarna ook als directeur benoemd. Tijdens zijn directeurschap kwam er een einduitspraak in zijn strafzaak: een gevangenisstraf van 22 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) en een veroordeling om ruim fl. 80.000 te betalen. Al die tijd heeft X niets tegen de overheidsstichting gezegd. Maar enkele jaren later kwam de veroordeling toch naar buiten toen X werd gearresteerd om zijn straf uit te zitten. Voor het uitzitten van zijn straf kreeg hij echter toch nog enige tijd uitstel.
 
De overheidsstichting heeft X ontslagen toen zijn strafrechtelijke veroordeling bij haar bekend werd. X heeft een kort geding aangespannen en gevorderd dat hij zijn werkzaamheden weer mag hervatten.
 
De rechter in kort geding (vonnis GEASXM van 13 november 2015) oordeelde echter dat X de strafrechtelijke veroordeling niet had mogen verzwijgen. De functie waarop hij had gesolliciteerd en die hij ook heeft gekregen is, aldus de rechter, een openbare functie, betaald uit gemeenschapsgelden. De vervulling van een dergelijke functie moet integer geschieden. Dat X zijn strafrechtelijke verleden niet had mogen verzwijgen geldt volgens de rechter temeer nu de veroordeling ook ziet op fraude met gemeenschapsgelden.
 
X had tijdens de behandeling tegenover de rechter verklaard dat de baan bij de overheidsstichting zijn droombaan was en dat hij om die reden niet heeft gerept van zijn veroordeling. De rechter overweegt op dat punt dat X opzettelijk de veroordeling en de nog lopende strafzaak heeft verzwegen, niet alleen bij zijn aanstelling, maar ook bij zijn latere benoeming. Volgens de rechter heeft hij daarmee niet integer gehandeld en de overheidsstichting ernstig in verlegenheid gebracht. De vorderingen van X worden afgewezen.
 
Karel Frielink
 
(13 november 2015)
.
 
De overheidsstichting werd in deze zaak bijgestaan door mr. Camiel Koster van BZSE Attorneys at Law & Tax Lawyers
 
Karel's Legal Blog

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.