Odette van Brummen-Girigori gepromoveerd

WILLEMSTAD - Op donderdag 19 november jongstleden verdedigde mw. Odette van Brummen-Girigori haar proefschrift getiteld: “Father Absence. The consequences for reproductive behavior and mating strategies among females”, in het openbaar aan de Rijks Universiteit Groningen ter verkrijging van de graad van doctor.
 
Van Brummen is als research scientist verbonden aan het Research Centrum en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), 
 
De promotor van dr. Odette van Brummen-Girigori was prof. dr. A.P. Buunk, hoogleraar bij de Rijks Universiteit Groningen en buitengewoon hoogleraar bij de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. 
 
De corona bestond uit prof. dr. J. de Vries, prof. dr. M.C. Timmerman, prof. dr. B.J. Ellis, prof. dr. S. Verhulst, prof. dr. J.M.F. ten Berge, dr. F. de Lanoy (Rector Magnificus van de UoC), dr. H.A. Bosma en dr. R. Cox. De paranimfen waren Auronette Girigori, Msc en Lilian Ramdien, 
 
Het proefschrift had als doel het in kaart brengen van de gevolgen van het opgroeien zonder vader voor het reproductief gedrag en de 
partnerstrategieën van meisjes op Curaçao. Drie kwantitatieve onderzoeken en twee observatieonderzoeken zijn verricht onder Curaçaose meisjes. 
 
De resultaten lieten zien dat de meeste eerder gedocumenteerde gevolgen van het opgroeien zonder vader in de westerse samenleving ook van toepassing zijn op Curaçao, zoals de eerste seksuele gemeenschap op vroege leeftijd en een zwakkere wens om te trouwen. 
 
Dr. Van Brummen heeft echter bestaand onderzoek uitgebreid door aan te tonen dat meisjes die zonder vader opgroeien, over het algemeen meer competitief gedrag vertonen ten opzichte van andere meisjes, en meer non-verbale verleidingsstrategieën gebruiken om mannen te lokken, zoals direct flirten, het gebruik van haaraccessoires, van make-up en van opvallende nepnagels, en het tonen van actief en beweeglijk gedrag in de buurt van jongens. 
 
Verder heeft dr. Van Brummen evidentie gevonden dat meisjes die vóór hun vijfde levensjaar zonder vader zijn opgegroeid, significant meer angstige jaloezie rapporteren dan meisjes die met vader zijn opgegroeid. Echter rapporteren meisjes die tussen zes en dertien jaar zonder vader zijn opgegroeid, meer bezitterige jaloezie dan meisjes die met vader zijn opgegroeid. 
 
Tevens vinden ze een partner met eigenschappen die wijzen op een slechte genetische kwaliteit (onaantrekkelijk, weinig humor, onsmakelijke geur) als minder acceptabel dan meisjes die met vader zijn opgegroeid of van wie de vader vóór hun vijfde jaar afwezig was. 
 
Concluderend: deze bevindingen benadrukken de rol van een vader 
voor het reproductief gedrag en partnergedrag van hun dochters.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.