Toespraak Hofpresident Eunice Saleh bij installatie mr. Faye Wannyn

WILLEMSTAD - Vandaag vond bij het Hof van Justitie te Willemstad de bijzondere zitting plaats waarin mr. Faye Wannyn werd geïnstalleerd. Hier kunt u de toespraak lezen van de president van het Hof, mr. Eunice Saleh, ten behoeve van deze installatie.
 
Toespraak president van het Hof, mr. Eunice Saleh, ten behoeve van installatie van mr. Faye Wannyn
 
Ik verleen akte van de voorlezing. Hiermee is de installatie van mr. Wannyn een feit. Ik zal haar nu aan u voorstellen.
 
Faye Wannyn is op 24 november 1976 geboren te Sliedrecht, Nederland. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2000 kwam mr. Wannyn voor het eerst naar Curaçao met de bedoeling om hier een paar weken door te brengen om haar afstudeerscriptie over de gevangenis te schrijven. In plaats van weken werden het maanden. Zij stelde haar terugkeer steeds uit totdat haar moeder haar na drie maanden sommeerde om terug naar Nederland te gaan om af te studeren. Rond de feestdagen (en dus hartje winter) is mr. Wannyn op Schiphol aangekomen in haar zomerkleren, waar zij de Nederlandse kou moest
zien te trotseren. Daar zag zij op dat moment zo ontzettend tegenop dat zij weer op hetzelfde vliegtuig terug wilde. Na haar afstuderen keerde zij terug naar Curaçao met de bedoeling om zich hier tijdelijk te vestigen. Het liep echter weer anders, want zij heeft Curaçao daarna niet meer verlaten anders dan voor dienstreizen of vakanties.
 
Na een uitstapje bij het Curaçao Seaquarium als management assistent begon mr. Wannyn in 2003 aan haar juridische carrière bij het Hof als gerechtssecretaris. Elf jaar later besloot mr. Wannyn dat het tijd was voor de next step. Zij solliciteerde naar een opleidingsplaats tot rechter en begon op 1 januari 2015 met de Rio-opleiding bij ons Hof, welke zij vorig jaar succesvol heeft
afgerond. Op dit moment is werkzaam in eerste aanleg civiel.
 
Collega’s van mr. Wannyn hebben haar de volgende positieve eigenschappen toegedicht: Faye is altijd zichzelf, what you see is what you get, Faye heeft hart voor de organisatie en is zeer loyaal naar haar collega’s, als rechter is ze rechtdoorzee, realistisch en praktisch, te danken aan een mooie combinatie van eigenschappen: gedegen, nieuwsgierig, openminded, hoewel Faye hier niet geboren en getogen is, is zij in haar hele zijn een kind van het eiland of zoals een collega het vanochtend heeft geformuleerd: el a hasi su mes un Yu di Kòrsou.
 
In aanvulling daarop kan niet anders gezegd worden dan dat mr. Wannyn, die hier al 17 jaar woont, vloeiend Papiaments spreekt, twee hier geboren zoontjes heeft en een fervent carnavalsvierder is, stevig geworteld is in onze samenleving.
Faye, we zijn trots op je en verwelkomen je van harte als nieuw lid van dit Hof. Ik wens jou veel succes en vooral plezier toe in deze nieuwe functie en ook voor je ouders, echtgenoot Joost en je kinderen Mick en Steve: masha pabiën!
 
Dames en heren,
Het Hof dient de rechtstaat met onpartijdige, onafhankelijke, toegankelijke, tijdige en effectieve rechtspraak. Zo luidt de missie van het Hof. In de visie van het Hof staan kwaliteit van de rechtspraak en het waarborgen van het vertrouwen in de rechtspraak voorop. Bij het verwezenlijken van deze missie en visie is het van het grootste belang de blik niet alleen intern gericht te houden, maar om de externe gerichtheid te versterken en deze vast te houden. Dit betekent dat het Hof van buiten naar binnen moet kijken en zich moet afvragen wat van het Hof wordt verwacht en wat de behoefte van de samenleving is.
 
Langs de lijnen van dienstbaarheid en het versterken van de externe gerichtheid zal het Hof invulling gaan geven aan het jaarplan voor 2019. Dit wil niet zeggen dat tot op heden geen aandacht is besteed aan externe gerichtheid. De afgelopen jaren heeft het Hof de blik steeds meer naar buiten gericht met het doel om haar bijdrage aan de rechtspraak vorm te geven, mede aan de hand van ontwikkelingen en behoeften in de samenleving. Ik noem een aantal voorbeelden.
 
Het eerste ziet op de zogeheten small claims court. In 2011 is door de Staten aangedrongen op wetgeving ter vergemakkelijking van de procesvoering in consumentengeschillen. Men wenste de invoering van een zogenaamde ‘small claims court’. Hierover zijn onder meer gesprekken gevoerd met het Hof om te bezien hoe een dergelijke small claims court kan worden vormgegeven. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Hof bezig is een voorstel te doen voor de uitbouw van het bestaande bevel tot betaling, zoals opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Het voorstel houdt in dat in zaken met een geldelijk belang van niet hoger dan NAf 10.000,- een snelle, verkorte procedure wordt ingevoerd, waarbij niet alleen een geldsom kan worden gevorderd, maar ook bijvoorbeeld een bevel tot reparatie van een zaak of vervanging van een gekochte zaak. Het Gerecht Sint Maarten heeft, naar aanleiding van vragen van de Minister van Justitie van Sint Maarten, het voortouw genomen om de huidige procedure van het gerechtelijk bevel tot betaling meer kenbaar te maken bij het publiek. Op de website van het Hof, bij de sub-site van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius staat een formulier Gerechtelijk bevel tot betaling en een instructie hoe dat formulier te gebruiken. Het formulier is beschikbaar in het Engels en Nederlands en er wordt in de praktijk ook gebruik van gemaakt.
 
De bedoeling is, na wat meer praktijkervaring te hebben opgedaan, ook een digitale toegang mogelijk te maken. Ook is al een vertaling beschikbaar in het Papiamentu. Deze zal spoedig worden geplaatst op de sub-sites van Aruba, Bonaire en Curaçao.
Een tweede voorbeeld heeft betrekking op mediation. Zoals vermeld in de jaarverslagen van het Hof is in daarvoor geschikt geachte zaken begonnen met een verwijzing naar een mediator. De achterliggende gedachte is dat in sommige zaken mediation beter geschikt is om conflicten op te lossen. Zoals in het jaarverslag 2016 van het Hof staat vermeld: “door mediation en rechtspraak aan te bieden, leveren we conflictoplossing op maat". Het is op dit moment voor minvermogenden helaas nog niet mogelijk om een toegevoegde mediator te krijgen. In dit verband is het vermeldenswaard dat onlangs door het Gerecht van Curaçao een voorstel tot
wijziging van de landsverordening kosteloze rechtsbijstand aan het Departement van Justitie is aangeboden. Met dit voorstel wordt beoogd dat er een wettelijke basis komt voor de mogelijkheid dat ook de diensten van mediators, naast die van advocaten, op verzoek van minvermogenden door het Land worden vergoed.
 
In het kader van de externe gerichtheid mag overleg met ketenpartners niet ontbreken. Het Hof voert overleg met de Orde van Advocaten, het OM, de deurwaarders en het notariaat. Dit om te horen wat er leeft en om verschillende –soms ook lastige- onderwerpen bespreekbaar te maken.
Het vorig jaar aangekondigde klantwaarderingsonderzoek is inmiddels gestart met een enquête onder de advocaten op alle vestigingen van het Hof. Hierbij is onder meer gevraagd naar welke aspecten van belang zijn als het gaat om voorzieningen voor het procederen via internet en op welke gebieden verbetering mogelijk is. In het najaar van 2018 zullen sessies met focusgroepen
worden gehouden waarbij onder meer de resultaten van het onderzoek worden besproken.
 
Participatie van onze professionele klanten (zoals advocaten en het OM) wordt zeer gewaardeerd. Hoe zij zich kunnen aanmelden voor de sessies, wordt binnenkort op onze website en in lokale kranten gepubliceerd.
 
Hoewel in een kleine organisatie als het Hof specialisatie op enkel één rechtsgebied moeilijk realiseerbaar is, worden sinds dit jaar strafzaken en civiele zaken in hoger beroep zoveel mogelijk met drie strafrechters onderscheidenlijk drie civiele rechters behandeld. Dit komt de kwaliteit en de efficiëntie ten goede, omdat men zich in overwegende mate op één rechtsgebied kan richten. Ook leert de ervaring dat bij het combineren van straf en civiel de achterstanden bij civiel eerder oplopen.
 
Verder heeft het Hof om de toegankelijkheid van het Hof te verbeteren, haar website vernieuwd. De nieuwe website zal over niet al te lange tijd worden gelanceerd. Ten slotte is het aantal gepubliceerde uitspraken van het Hof op rechtspraak.nl het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen.
 
Deze voorbeelden illustreren dat het Hof de blik naar buiten heeft gericht en zich, ook in de toekomst, steeds zal blijven afvragen hoe, rekening houdend met ontwikkelingen en behoeften van de samenleving, de kwaliteit van de rechtspraak gegarandeerd blijft.
Om de missie van het Hof te kunnen verwezenlijken en met name de kwaliteit van rechtspraak te kunnen blijven garanderen, is voor de komende jaren extra capaciteit aangetrokken, zowel rechters als juridische ondersteuning. Met deze uitbreiding is wel voldoende ruimte nodig om iedereen deugdelijk en in een gezonde en veilige werkomgeving te kunnen huisvesten. En de ruimte is schaars en dus kostbaar. Bij de huidige stand van zaken ziet het er zelfs naar uit dat het Hof over niet al te lange tijd genoodzaakt zal zijn een deel van de organisatie (bedrijfsbureau) elders te huisvesten. Dit geeft aan dat dringende aandacht nodig blijft voor de huisvesting van het Hof. Vorig jaar heb ik a aangegeven dat de tijd is aangebroken om een algehele verbouwing van ons Stadhuis te overwegen. Intussen is in grote lijnen het plan van eisen opgesteld en “as we speak” worden de berekeningen verricht ten behoeve van de Landsbegroting. Ik spreek de hoop uit dat, ondanks de uitdagende financiële kaders van het Land, ruimte wordt gemaakt voor deze investering. Alleen dan wordt het Hof daadwerkelijk in staat gesteld de verlangde kwaliteit te kunnen blijven leveren ten behoeve van alle rechtzoekenden.
 
Met al hetgeen hiervoor is verteld over voornemens en realisaties zet het Hof verdere stappen voorwaarts richting het kalenderjaar 2019 waarin gevierd wordt dat het Hof 150 jaar bestaat.
Met de ingezette koers waarborgt het Hof een blijvende bijdrage aan de rechtstaat, voor nu en vele komende jaren.
 
Ik dank u voor uw aandacht.
 
 
Op de foto: vlnr mrs. Mauritsz de Kort (vice president Curaçao), Faye Wannyn en Eunice Saleh

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.