Toespraak PG Guus Schram op Bonaire

KRALENDIJK - Vandaag vond op Bonaire de officiele installatie plaats van de korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de heer Jose Rosales. Lees hier de toespraak van Procureur-generaal (PG) mr. Guus Schram, ter gelegenheid van deze installatie.

 
Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram
Ter gelegenheid van de installatie van de korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland, de heer Jose Rosales, Bonaire, 12 januari 2017
 
______________________________________________________________________________
 
Het is mij een waar genoegen namens het gehele Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied en in het bijzonder namens het Openbaar Ministerie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Jose Rosales als korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland te mogen toespreken. Dit is alleen al een bijzondere gelegenheid omdat Jose Rosales de eerste korpschef is afkomstig uit de eigen gelederen van het korps. Een primeur dus en een belangrijk moment in de ontwikkeling van het korps en zijn verbinding met de samenleving.
 
Jouw korps, Jose, heeft zich de afgelopen jaren geplaatst gezien voor bijzondere uitdagingen. Om te beginnen moest het, nadat Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status van openbare lichamen kregen, opnieuw worden opgebouwd. Dit was en is ook nu nog geen gemakkelijke opgave. Daarbij heeft het Korps in de afgelopen 3 jaar te maken gehad met een aantal ernstige misdrijven welke duidelijk aangeven hoe de criminaliteit veranderd en verhard is. Dat zien we in het hele Caribisch gebied en ook hier op onze drie eilanden van de BES. Een triest voorbeeld was de overval waarbij een collega van het korps is komen te overlijden.
 
KPCN is nog niet klaar, het korps is nog niet af. En dat zie ik als een positief gegeven. Immers een korps dat zich blijft ontwikkelen is een korps dat zich op een dynamische wijze kan aanpassen aan nieuwe trends en omstandigheden. Juist voor dit korps dat haar werk moet verrichten in drie kleine, ver uit elkaar liggende, gemeenschappen met ieder hun eigen bijzonderheden en kwetsbaarheden is dat noodzakelijk. Net zo als het noodzakelijk is dat het korps de samenwerking blijft zoeken met andere, soms onconventionele, partners, binnen en buiten de regio. De verbinding zoekend met de samenlevingen op de drie eilanden, met de korpsbeheerder en de Nationale Politie op 9000 kilometer afstand en de intensiverende samenwerking met de drie andere politiekorpsen in het Caribisch gebied, met het RST, de KMar en overige partners in de regio , maakt van het KPCN een korps met unieke uitdagingen.
 
Het belang van de samenwerking kan niet genoeg worden onderstreept, dames en heren. 
Strafrechtelijke interventies kunnen immers pas een breder maatschappelijk effect hebben wanneer ze niet geïsoleerd plaatsvinden binnen het strafrecht maar juist een onderdeel vormen van een brede en gezamenlijke aanpak. Het KPCN heeft hierin de laatste jaren grote stappen vooruit gezet en met Jose als korpschef, verwacht ik dat deze investering in de gezamenlijke aanpak voortgezet zal worden. Zo heeft het KPCN in de grote onderzoeken zoals Country Garden, Hector en Drum getoond een waardige partner te zijn die structureel samen optrekt met andere diensten en deze betrekt bij het maken van strategische keuzes.
 
Dit is een ontwikkeling waar alle partners en zeker het OM groot belang in zien.
 
Ook de samenleving zelf is een belangrijke partner in de strijd tegen criminaliteit. Als sterke arm ligt elke politiekorps onder een vergrootglas en zal het de nodige kritiek vanuit de samenleving moeten incasseren. Dit houdt het korps scherp en zorgt voor een actieve betrokkenheid van die samenleving bij het handelen van de politie. Het KPCN heeft de laatste tijd flink geïnvesteerd in het contact en de verbinding met de gemeenschap. De  nieuwe gebruiksvriendelijke website van het Korps is daarvan een goed voorbeeld. Ook door de inzet van social media wordt het publiek beter en tijdiger geïnformeerd over de acties van het korps. Het Youtube promotie-filmpje van de nieuwe korpschef past ook mooi in de ambitie om actief te verbinding te zoeken met de gemeenschap. Ik ben daar erg blij mee Jose; en ik vond het heel bijzonder hoe je in dit filmpje vertelt over je ervaringen als politieman.
 
Wat betekent het om korpschef te zijn, dames en heren? Een korpschef dient er niet alleen voor zorgen dat het korps zich verder ontwikkelt en de criminaliteit te lijf gaat. De korpschef is ook niet alleen „het gezicht‟ van het korps naar buiten toe en voorzitter van het Managementteam. Nee, de korpschef zal ook zijn mensen, zijn dienders dienen te motiveren en inspireren trots te zijn op het prachtige vak dat ze uitoefenen. Politiewerk is niet zomaar een baan, het is een manier van leven. Het politievak is zwaar en veeleisend, maar ook avontuurlijk, dankbaar en biedt veel uitdaging en voldoening. Ik ben meer dan overtuigd dat dit inspirerend leiderschap aan Jose is toevertrouwd.
 
Jose is oprecht begaan met de veiligheid op de eilanden. Hij straalt niet alleen gezag uit maar hij geniet dat ook bij collega‟s en landgenoten. Door menigeen wordt hij in vertrouwen genomen en is een kordate man van actie, een doener. Zo heeft hij, is me verteld, in zijn eentje de straat waardoor de stoet van het Koninklijk Paar heen moest ontruimd van “feverende” jongens. Lang vergaderen is dan ook niet aan hem besteed, daarmee verlies je operationeel “daglicht”.
 
Jose, na jarenlang in Nederland als politieagent te hebben gewerkt ben je als wijkagent in Rincon aan de slag gegaan. Binnen het korps heb je je verder als leidinggevende weten te ontwikkelen. Door je kennis, je kunde maar vooral door jezelf te blijven en hart voor de zaak te hebben wordt het Korps Politie Caribisch Nederland en de veiligheid van de samenleving nu aan jou toevertrouwd. Ik heb er alle vertrouwen in dat je met je kwaliteiten en je enthousiasme op Bonaire, maar ook op Statia en Saba, een grote waardevolle bijdrage aan de bestrijding van de criminaliteit zal kunnen leveren.
 
Jose, heel veel succes!
 
Dames en heren, dank u voor het woord.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.