Verkoper wint ook in hoger beroep: koper moet onroerend goed afnemen en betalen

Zoals eerder bericht had het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao op 24 november 2009 op mijn verzoek in kort geding een koper veroordeeld om een onroerend goed af te nemen en de koopprijs van bijna een miljoen Nederlands Antilliaanse guldens te betalen.

De koper heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep van de koper is op 7 december 2010 afgewezen door het Gerechtshof )zie hier het vonnis).

Ook het Hof oordeelde dat het op basis van alle per email gemaakte afspraken vaststaat dat er een koop overeenkomst tot stand is gekomen ten aanzien van het onroerend goed. Het koopobject en de genoemde koopprijs waren duidelijk. Er was geen exacte leveringsdatum afgesproken. De koper kon zich dus niet op de latere oplevering beroepen om af te zien van de koop.

Een schriftelijk ondertekend contract, is bovendien niet een voorwaarde voor het ontstaan van een overeenkomst tot koop van een onroerende zaak, zo oordeelde ook het Hof terecht in deze Curacaosche rechtszaak. Dit is overigens volgens het Nederlandse recht wel een voorwaarde in geval van een particuliere koper.

De koper moet derhalve ook in hoger beroep van het Hof meewerken aan de levering aan hem van de onroerende zaak tegen gelijktijdige betaling aan mijn cliënte van de koopsom van bijna een miljoen Nederlands Antilliaanse guldens.

Ook in deze rechtszaak blijkt weer dat het van groot belang is alle afspraken schriftelijk en op juiste wijze vast te leggen om conflicten te voorkomen! Dit is uiteraard essentieel voor zowel Curacao als Nederland.

Source: Corporate Law B.V.

9 December 2010

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.