Tandenborstelrecht?!

door Mirto F. Murray
Niet zoals voor de hand zou liggen al tandenpoetsend staande voor de spiegel in mijn badkamer maar gewoon gezeten achter mijn bureau in mijn werkkamer thuis dwalen mijn gedachten af naar de correlatie tussen tandenborstels en recht.
 
Algemeen wordt aanvaard dat in het oude China in 1498 de eerste tandenborstels gemaakt werden van varkensharen op een steel van bot of bamboe. Het zou tot 1938 duren voordat gebruik gemaakt werd van nylon voor tandenborstels. In 1850 werd voor het eerst tandpasta geproduceerd door de Amerikaan Washington Wentworth Sheffield. De door hem ontwikkelde tandpasta, toepasselijk ‘Dr. Sheffields creme’ genoemd, werd gemaakt van zeep en kalk en aanvankelijk in een glazen potje verkocht. Pas in 1892 zag de tandpasta tube in de door dezelfde Sheffield opgerichte fabriek het leven.
 
Het kan volgens mij niet anders dan dat in het recht bij tijd en wijle een tandenborstel een rol speelt. Een niet uitputtende zoektocht leverde het volgende op.Een dievegge die op 24 november 2008 betrapt werd bij de drogisterij Kruitdvat in Breda met een elektrische tandenborstel in haar tas bedacht toen ze eenmaal voor rechter stond een 
list. Zij zou de tandenborstel niet gestolen hebben in de Kruidvat waar zij betrapt was maar gekocht hebben in een ander filiaal van Kruidvat. Zij beschikte echter niet over een aankoopbon terwijl de elektrische beveiliging, waarmee alle producten in de Kruidvat beveiligd zijn, op het bij haar aangetroffen exemplaar niet gedeactiveerd was. Zo’n elektrische beveiliging werkt, vertelde de als getuige op de terechtzitting gehoorde assistent filiaalmanager, bij het passeren van de elektronische poortjes in de winkel, dus zowel bij het betreden als het bij verlaten van de winkel.
 
Het Gerechtshof in Den Bosch zag in het feit dat de poortjes niet piepten bij binnenkomst van de kennelijk vingervlugge dame in het Kruidvatfiliaal - gekoppeld aan het feit dat de verdachte niet beschikte over een aankoopbon - voldoende aanleiding haar verhaal als ongeloofwaardig te bestempelen en haar te veroordelen wegens diefstal tot een geldboete van € 130,- [ECLI:NL:GHSHE:2010:BL4077]. 
 
In het Amerikaanse Baltimore werd in juni 1997 de 34 jarige Jeffrey van M. ‘poging tot moord’ ten laste gelegd. Hij zou, gewapend met een semi automatische geweer, gericht geschoten hebben op zijn 41 jarige broer Thomas die in kritieke toestand werd opgenomen in het plaatselijk ziekenhuis. Uit de verklaringen van de jonger broer kon al gauw opgemaakt worden dat Thomas boos was op zijn jongere broer omdat Thomas zijn tandenborstel niet kon vinden.
 
Na zich opgesloten te hebben in zijn slaapkamer met een stoel tegen de deurknop besloot Jeffrey te schieten op Thomas toen die de slaapkamer deur intrapte. Hoe het verhaal, dat uitgebreid beschreven werd in het lokaal dagblad de Baltimore Sun, afliep, is helaas niet bekend.
 
Was in het voorgaande de tandenborstel nog onderwerp van het uit de hand gelopen geschil, in het vooroorlogse Roemenië deed zich in 1936 een bizar voorval voor waarbij een tandenborstel niet zozeer het onderwerp was maar meer het middel waarmee het strafbare feit werd gepleegd. In het obscuur medium The Tuscaloosa News, het dagblad van de gelijknamige stad in de staat Alabama in de Verenigde Staten van Amerika, werd verslag gedaan van een ‘tandenborstelmoord’ in Roemenië. Tita Cristecu, in 1935 verkozen als de schoonste van het land tot Miss Roemenië, werd dood aangetroffen onder verdachte omstandigheden. Aanvankelijk werd gedacht dat de schone zich zelf van het leven had beroofd maar noeste speurders waaronder een chemicus vonden vergif in haar bloed en kwamen, na een diepgaand onderzoek, al gauw tot de conclusie dat haar tandenborstel gedoopt was in vergif hetgeen haar uiteindelijk fataal werd.
 
In het regelzieke Nederland anno nu is een nieuw juridisch fenomeen ‘tandenborsteltellen’ geïntroduceerd. In het wetsvoorstel ‘Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering’ dat begin oktober 2012 werd aangenomen door de Eerste Kamer wordt aan uitkeringsinstanties zoals de Sociale Verzekeringsbank SVB en de gemeenten meer bevoegdheden toegekend om ‘achter de voordeur te kijken’ en via een huisbezoek de woonsituatie te controleren. In Nederland wordt aan twee op zichzelf wonende uitkeringsgerechtigden een hogere uitkering toegekend dan wanneer de twee uitkeringsgerechtigden samenwonen op één adres. De uitkeringsinstanties hebben er dus belang bij om tandenborstels te tellen ten einde vast te kunnen stellen of twee uitkeringsgerechtigden echt apart van elkaar wonen of niettegenstaande twee aparte officiële adressen feitelijk gewoon samenhokken en ten onrechte samen hogere uitkeringen opstrijken. 
 
In 2011 vond het Centraal College van Beroep een verlaging van de bijstandsuitkering met 10 procent terecht nu bleek dat door de uitkeringsgerechtigde ouders ten onrechte was opgegeven dat hun zoon buitenshuis woonde. Het geval wilde dat bij het huisbezoek op het opgegeven adres waar de zoon werd aangetroffen en geen andere persoonlijke zaken dan zijn jas en zijn keyboard. Dit terwijl bleek dat de zoon op dat adres geen ‘een eigen kamer, bed of tandenborstel’ had [ECLI:NL:CRVB:2011:BT7499]. Soortgelijk werd door hetzelfde college in maart 2014 het aantreffen van slechts een set kleren en een tandenborstel voldoende geacht voor korting op de uitkering [ECLI:NL:CRVB:2014:873]. Het is duidelijk dat aan de afwezigheid of juist aanwezigheid van een tandenborstel, niettegenstaande het intrinsieke geringe gewicht van de tandenborstel zelf, een juridisch groot gewicht wordt toegekend.
 
Elektronicagigant Philips en consumentenproductenreus Proctor & Gamble belandden in 2008 bij het Gerechtshof in Amsterdam met geruzie over elektrische tandenborstels. Inzet van de procedure was de claim in reclame uitingen dat de FlexCare van Philips meer tandplak verwijderde dan de Oral-B Vitality van Proctor & Gamble. In uitvoerige bewoordingen beargumenteert het Hof waarom Philips ten onrechte in haar reclame uitingen de indruk wekt dat 
haar elektronische tandenborstel beter werkt doordat die meer tandplak zou verwijderen, terwijl dat in feite helemaal niet is vast komen te staan. Philips wordt dan ook verboden in haar reclame hiervan melding te maken [ECLI:NL:GHAMS:2008:BG1054].
 
Tsja, gegeven het feit dat ik de tandenborstel die in het recht als middel bij uitstek gebruikt wordt voor DNA herkenning in strafzaken en afstammingsprocedures buiten beschouwing heb gelaten, had u vast niet verwacht dat de correlatie tussen tandenborstels en recht zo helder en stralend kon zijn!
 
 
 
This article was also published in the Napa on 28 June 2014
 
Mr Mirto F. Murray is an attorney at law and partner at law firm SMS Attorneys at Law in Curacao [ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.