Als ik dat had geweten dan….

Door mr. Roy P. Bottse
Opgepast met ongewild doen ontstaan van rechtsfeiten 
 
In dit artikel wil ik even stil staan bij de “gevaren” van het nemen van besluiten of het plegen van handelingen zonder de nodige aandacht ter voorkoming van ongewenste gevolgen.
 
We nemen allemaal dagelijks deel aan van alles en nog wat, beslissen tot allerlei zaken, verbinden ons tot dingen en verbanden waarvan we later ontdekken dat we lichtvaardig tot ons besluit zijn gekomen. Daargelaten ongelukken is het mijn overtuiging dat veel wat ons in het leven gebeurd had kunnen worden voorkomen als we maar wat bewuster er mee waren omgesprongen.
 
Autorijden, trouwen, scheiden, geboren worden, werken, een bedrijf beginnen of overnemen, deelname aan sporten, uitgaan, iemand een lift geven, op vakantie gaan, een klusje onbetaald uitvoeren voor iemand, iets huren, een auto lenen of uitlenen, afijn ga zo maar door… allemaal gedragingen waarbij zich iets kan voordoen met als gevolg ongewilde aansprakelijkheid of ontstaan van wettelijk omschreven verplichtingen. Het is goed te weten dat veel wat we dagelijks doen, valt onder de noemer rechtsfeit, zijnde handelingen of gebeurtenissen waar het recht gevolgen aan verbindt.
 
In de dagelijkse praktijk kom ik veel gevallen tegen waarvan ik denk dat de daarbij betrokken persoon met een normale pro actieve houding de problemen had kunnen voorkomen of in ieder geval kunnen beperken. Het blijkt toch dat de “automatische piloot”, waarbij routinematig wordt gehandeld ons in slaap sust en niet zelden worden we dan wakker midden in een verwezenlijkte nachtmerrie. Hoewel ik er niet aan twijfel dat u bij het lezen van dit artikel voldoende eigen voorbeelden naar boven zal halen, wil ik aan de hand van een werkelijke gebeurtenis pogen u bewuster te maken voor preventieve rechtsbijstand, dus overleg met een deskundige voordat u bijzondere stappen maakt. Ik vertrouw er op dat u in staat bent in te schatten om welke gevallen en gedragingen het gaat. Hoewel, als u de onderstaande anekdote leest zult u begrijpen dat de “automatische piloot” goed in de gaten moet worden gehouden.
 
Een op Curacao wonende weduwe van 55 jaar heeft na enkele jaren van overwegen besloten toch maar weer een relatie aan te gaan. Ze werd daartoe overtuigd door een zeer innemende man van 45 jaar waarvan ze erg gecharmeerd raakte. Het leek allemaal prima, de man kwam al gauw bij haar inwonen, veranderde daarbij zijn adres bij Kranshi en omdat hij handig was repareerde hij al gauw van alles en nog wat aan het huis. De man had geen vast inkomen, de vrouw wel. Zij had een aardig weduwepensioen en bovendien had ze een bloemenzaak. De man kwam voornamelijk aan zijn inkomen door op losse basis de meest uiteenlopende werkzaamheden hier en daar te verrichten voor derden tegen betaling. Dat veranderde enigszins kort nadat hij was ingetrokken bij de vrouw. Hij begon steeds vaker zich in te laten met de bloemenzaak waarbij hij onder andere hielp met het bezorgen van bloemstukken aan huis of haalde voorraden bloemen op bij leveranciers. Hij was niet op de loonlijst maar de medewerkers in de zaak kenden hem als de man van de eigenaresse en erkenden daarin enige autoriteit. In toenemende mate gaf hij leiding op de werkvloer en dit was voor de medewerkers van de vrouw, en voor de vrouw zelf, geen enkel probleem. De man en de vrouw hadden weleens gepraat over een samenwoon overeenkomst maar dat kwam er maar niet van. De bloemenzaak groeide behoorlijk in drie jaren tijd. Gaande weg die tijd kreeg de man wegens praktische redenen de beschikking over een bankpasje van de zaak, was hij geregistreerd bij de bank als bevoegd om geld op te nemen van de rekening van de zaak en ook een machtiging voor stukken ophalen bij het postkantoor. Kortom de man maakte structureel deel uit van de zaak, gaf vaak leiding, maar genoot daarbij geen salaris. De relatie met de vrouw was de basis voor zijn betrokkenheid en deelname aan de zaak.
 
Op een dag kwam er helaas de klad in de relatie nadat de vrouw had geweten dat de man zich ook intiem bezig hield met een der medewerksters. Ze verbrak de liefdesrelatie en eiste dat de man zou verhuizen. Vanaf dat moment belandde de vrouw in een web van problemen omdat de man niet weg wilde en het toch lastig leek de man door politie te laten verwijderen. Hij woonde daar, had geen strafbaar feit gepleegd, er heersten geen dreigende omstandigheden en de man had inmiddels een aparte kamer in het huis betrokken. Tot overmaat van ramp eiste de man betaling voor zijn werkzaamheden voor het bedrijf de afgelopen vier jaren omdat, zo stelde hij, zijn uitgevoerde werkzaamheden nimmer waren vergoed maar wezenlijk hebben bijgedragen aan de toename van het vermogen van de vrouw. Hij eiste dus compensatie. De vrouw weigerde en de man nam een advocaat aan de arm die na een vergeefse aanmaning ter betaling van een absurd bedrag aan de man, conservatoir beslag liet leggen op diverse vermogensbestanddelen van de vrouw en van de bloemenzaak. Vreemd genoeg wachtte de vrouw met het nemen van een advocaat maar ging zelf in onderhandeling met de man en zijn advocaat. Daarbij erkende ze mondeling en achteloos in een e-mail bericht dat de man allerlei dingen had gedaan voor het huis en de zaak. Toen partijen er niet uit kwamen nam de vrouw toch maar een advocaat en die direct het standpunt innam dat de man niets toekwam. U voelt het wel aan. Confrontatie en een langdurige strijd in een heuse rechtszaak en die loopt nu al bijna 1 jaar….. 
 
Tot zover mijn illustratie. Geachte lezer, ik twijfel er niet aan dat u het met me eens zal zijn dat de te goeder trouw handelende vrouw in de anekdote zich veel ellende had kunnen besparen als ze de moeite had genomen met een advocaat haar samenwoon plannen etc. te bespreken teneinde de gevolgen te kunnen overzien en te weten wat ze wel en niet moest doen om te voorkomen dat er een juridische basis zou ontstaan voor de man welke in geval de relatie onverhoopt teneinde zou komen, verstrekkende nadelige gevolgen zal kunnen hebben voor haar.
 
Helaas komt het voorgaande vaker voor. Achteloos en goed bedoeld handelen en niet in de gaten hebben dat er rechtsgevolgen kleven aan de gedragingen. U weet zelf waar u mee bezig bent en wat u ermee beoogt. U kunt vrijwel zeker handelingen/ gedragingen onderkennen die wellicht toch tegen een juridisch licht moet worden gehouden. De gevallen welke dagelijks worden voorgelegd aan het gerecht op Curacao tonen aan dat er veel winst is te behalen met inroepen van preventieve rechtsbijstand. Daarbij is niet alleen geld en tijdverlies het voornaamste maar vooral voorkomen van vervelende ergernis wegens meestal langdurige betrokkenheid bij een rechtsprocedure waarbij uw rechtvaardigheidsgevoel u al gauw in een principiële strijd doet belanden en het materiële ondergeschikt wordt. Ons leven is complexer dan voorheen en vanwege het tempo ontgaan ons wezenlijke zaken. Het tijdig inroepen van een juridisch advies is daarom geen luxe maar noodzakelijke bescherming. Achter de (rechts) feiten hollen kost in alle opzichten meestal veel meer.
 
 
Hij is gespecialiseerd in Handelsrecht.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.