‘Motivering verhoging OB niet overtuigend’

WILLEMSTAD – De motivering van de regering om over te gaan tot verhoging van de omzetbelasting (OB) is niet erg overtuigend. Dat zegt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in hun nieuwsbrief van deze maand.

 
“De reactie om het OB-tarief dan maar verder op te trekken roept de nodige vragen op”, vindt de VBC.  “De kans is groot dat verdere lastenverzwaringen tot dalende economische groei zullen leiden en daarmee tot minder belastingopbrengsten”, schrijft de vereniging.
 
De regering wil de luxe en/of ongezonde goederen en diensten belasten met een hoger tarief. Het huidig tarief van 6 procent wordt verhoogd naar 9 procent. De regering heeft ook een vrijstelling ingesteld voor eerste levensbehoeften als eieren, rijst, aardappelen, graan, meel, babyvoeding en fruit en groenten, met uitzondering van fruit en groenten in conserven of ingevroren. Indien de voorgestelde aanpassingen worden doorgevoerd wordt een meeropbrengst van 17,8 miljoen gulden op jaarbasis verwacht.
 
De VBC heeft de indruk dat de verhoging van de OB niets anders is dan volgen van de weg van de minste weerstand om de overheidsinkomsten te verhogen. “Dit valt te betreuren omdat op deze wijze de hoofdoorzaak van de overheidstekorten niet wordt aangepakt. Het zijn namelijk de overheidsuitgaven die aangepast moeten worden en niet vice versa.”
 
“De overheid is niet bepaald een betrouwbare partner. Al decennia wordt voorgesteld om het OB-tarief op te trekken naar 7 procent met afschaffing van cumulatie (opeenstapeling) en een nultarief voor goederen en diensten van eerste levensbehoefte. Steevast werd het dogma dat dit niet kan vanwege het doorbreken van de eenvoud van het OB-stelsel gehanteerd. Nu blijkt dit argument opeens niet meer te gelden want de overheid heeft geld nodig. Super opportunistisch en zeer onbetrouwbaar.”
 
Eén van de gevolgen van deze keuze is volgens de vereniging dat de concurrentiepositie in het algemeen wordt verslechterd en in het bijzonder die van de sectoren toerisme, groothandel, toko’s en minimarkten. Sectoren waar de werkgelegenheid relatief groot is. “Is verlaging van de overheidsuitgaven niet een beter en logischer alternatief?”, aldus de VBC.
 
 
Related articles:
 

 
 
About the VBC:
 
 
The Curaçao Trade and Industry Association (VBC - Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) is the representative body of the Curaçao business community. .The VBC was established by employers on 24 July 1944.The goal of VBC is to protect the interests of its members allowing them to fulfill their role in the community in the best possible way.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.