De aanslagen vastgoedbelasting zijn onderweg

In januari 2013 werden de aanslagen vastgoedbelasting verzonden. Op de aanslag vastgoedbelasting staat vermeld wat u aan vastgoedbelasting verschuldigd bent. Omdat de aanslag 2011 tegelijk met de aanslag 2012 wordt opgelegd, heeft de Staatssecretaris het effectief tarief vastgesteld op 0.6% voor de jaren 2011 en 2012.

Vastgoedbelasting is bedoeld voor o.a. eigenaren van een tweede woning op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en voor niet-natuurlijke personen (lichamen) die onroerend goed bezitten.

Indien u een eigen woning heeft en daar ook in woont of een woning huurt, betaalt u geen vastgoedbelasting. Hebt u wel een tweede woning dan is er een belastingvrije voet van USD 50.000 toepassing. Hierdoor kan het voorkomen dat u een aanslag van USD 0.00 ontvangt, de waarde van uw onroerend goed is dan minder of gelijk aan USD 50.000.
 
In de vastgoedbelasting zijn enkele vrijstellingen opgenomen, zoals o.a. ‘dormant property’, (braakliggende grond) als de eigenaar inwoner is van Caribisch Nederland, of een onroerende zaak die onderdeel uitmaakt van het ondernemingsvermogen van een eenmanszaak, bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond voor land- en bosbouw en natuurterreinen.
 
Indien u van mening bent dat u ten onterechte een aanslag hebt ontvangen omdat u voor een vrijstelling in aanmerking komt, neemt u dan contact op met het Belastingkantoor via telefoonnummer 715-8585.
 
Meer informatie over de vastgoedbelasting is te vinden op de website: www.belastingdienst-cn.nl, of u kunt de vastgoedbelasting folder halen bij de Belastingdienst

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.