Inwerkingtreding belastingverdrag Aruba – Frankrijk

Op 1 april 2013 treedt in werking: het Tax Information Exchange Agreement (TIEA) tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de regering van de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen.

 
Het verdrag bevat bepalingen over onder meer het uitwisselen van fiscale gegevens die relevant zijn voor het heffen van belastingen en invorderingen, alsmede voor het opsporen en vervolgen van fiscale vergrijpen.
 
Wat betreft het Koninkrijk der Nederland, geldt het verdrag alleen voor Aruba.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.