Bv in Curaçao moet vrijgestelde winstbestanddelen aangeven

Als een Nederlandse bv haar zetel wil verplaatsen naar de Antillen, doet zij er goed aan dit ook duidelijk te maken voor de Belastingdienst. Zo wist een bv, die over drie jaren geen vrijgestelde winst uit Curaçao had opgegeven, niet aannemelijk te maken dat haar vestigingsplaats daadwerkelijk was gewijzigd.
 
Deze bv was opgericht naar Nederlands recht. Een Nederlandse stichting bezat alle aandelen in die bv en een man bezat alle certificaten in de stichting. Eind juni bestonden de activa van de bv uit beleggingen, een 100%-deelneming in een Nederlandse pensioenvennootschap, liquide middelen en een vordering op de certificaathouder. Deze man emigreerde op 1 juli 2008 naar Aruba. Een paar dagen later richtte de bv een Antilliaanse dochtermaatschappij op. Toen de bv in september 2012 een dividenduitkering deed, ging zij in bezwaar tegen de afdracht van dividendbelasting. De bv stelde namelijk dat haar zetel in 2008 was verplaatst naar Curaçao. De fiscus meende dat fiscaal gezien de bv nog steeds in Nederland was gevestigd. Rechtbank Gelderland ging eerst na of de bv volgens de Belastingregeling van het Koninkrijk inwoner was van twee staten.
 
De rechter stelde dat men ervan moet uitgaan dat een belastingplichtige in het buitenland fiscaal gezien een inwoner is als hij daadwerkelijk in het buitenland in de heffing is betrokken. De Belastingdienst kan daarbij tegenbewijs leveren. De rechtbank vond het niet aannemelijk dat de bv op Curaçao was belast. De bv had geen geschriften ingebracht met betrekking tot haar fiscale aangelegenheden op Curaçao. Ook had de bv in haar aangiften vennootschapsbelasting over de jaren 2009, 2010 en 2011 nooit iets ingevuld in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’. De rechter hechtte geen waarde aan de stelling van de bv dat het hierbij om een vergissing ging. Hij constateerde dat de bv alleen was gevestigd in Nederland en daarom gewoon dividendbelasting moest inhouden en afdragen.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.