Directeur van BV moet pensioenafspraken aanpassen

NETHERLANDS - Voor 1 januari 2014 moet de directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV  zijn pensioenafspraken met zichzelf aanpassen. Anders loopt hij het risico een enorme belastingclaim aan zijn broek te krijgen, tot wel 72% van de waarde van zijn pensioen. Volgens ABN Amro Mees Pierson heeft zo’n 80% van de dga’s deze zaak nog niet geregeld.
 
Standaarddocument
Wat de dga moet regelen, is niet ingrijpend of tijdrovend. Hij heeft in zijn zogeheten pensioenbrief met zijn bv afgesproken hoeveel pensioen hij elk jaar opbouwt en in welk jaar hij met pensioen gaat. De meeste dga’s bouwen 2% van het loon op, min een vrijstelling voor de AOW, en hebben een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar.
Zij moeten dit voor 1 januari aanpassen naar 1,9% opbouw en 67 jaar. Of het op 65 jaar laten, maar dan het opbouwpercentage verder verlagen. De dga hoeft dit slechts in een standaarddocument vast te leggen, dat hij opstelt als werknemer van zijn bv. Handtekeningen van bijvoorbeeld een notaris of accountant zijn niet nodig.
 
Hoge boetes
De boete bij in gebreke blijven kan oplopen tot vele tonnen. Iemand met € 150.000 inkomen die in twintig jaar € 56.800 aan pensioenaanspraken heeft opgebouwd, heeft een pensioenverplichting op commerciële waarde (wat zijn pensioen feitelijk waard is) van € 1,17 mln. Als de dga zijn brief niet aanpast, kan de Belastingdienst over dat bedrag 52% aan inkomstenbelasting en maximaal 20% aan revisierente opleggen, een aanslag van € 842.000. Dat geld moet de dga zelf ergens vandaan halen.
 
De kans dat de Belastingdienst ingrijpt, is volgens pensioenexpert Masha Bril van ABN groot. ‘Dga’s moeten nu actie ondernemen.’
 
(Fd)

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.