Gegevensuitwisseling tussen Nederland en Nieuw-Zeeland

NETHERLANDS - Nederland en Nieuw-Zeeland hebben op 10 december 2013 een Administratieve Regeling getekend over automatische uitwisseling van gegevens.
 
Nederland en Nieuw-Zeeland verstrekken elkaar automatisch inlichtingen met betrekking tot: dividenden, inkomsten uit aandelen evenals rente en spaartegoeden. Ook lichten de landen elkaar in over inkomen uit pensioenen en andere vergelijkbare beloningen evenals lijfrenten. Ten slotte wordt er ook nog informatie over royalties verstrekt. Deze gegevens worden ten minste éénmaal per belastingjaar verstrekt door beide bevoegde autoriteiten. In het geval van Nederland zal de eerste uitwisseling plaatsvinden voor het belastingjaar dat eindigt op 31 december 2013.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.