Nieuwe Belastingregeling Nederland – Curaçao

De Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) wordt in de verhouding tussen Nederland en Curaçao vervangen door een nieuwe belastingregeling. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een goedkeuringswetsvoorstel  bij de regeling bij de Tweede kamer ingediend.
 
Het vertrekpunt voor de nieuwe regeling is het OESO-modelverdrag. Een belangrijk onderwerp is de uitwisseling van informatie.  De regeling bevat bepalingen ter vermijding van dubbele belasting en tegen het ontgaan van belasting. Wij noemen de volgende punten:
 
  • Voor deelnemingsdividenden is een uitsluitende woonlandheffing overeengekomen waarbij nadere eisen zijn gesteld aan het ontvangende lichaam. Er is een overgangsmaatregel tot eind 2019.
  • Voor particuliere pensioenen geldt een gedeeld heffingsrecht met een heffing voor het bronland van 15%. Bij afkoop komt aan het bronland een volledig heffingsrecht toe. Voor pensioenen in de overheidssfeer en voor socialezekerheidsuitkeringen is het volledige heffingsrecht toegewezen aan het bronland. Voor bestaande gevallen geldt bij wijze van overgangsmaatregel  een woonlandheffing.
  • Beide landen kunnen gedurende de eerste vijf jaar na emigratie onverkort hun nationale heffingsrechten ter zake van schenken en erven uitoefenen. Voor bestaande gevallen geldt eerbiedigende werking.
  • Ten aanzien van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud geldt ook een overgangsmaatregel. Natuurlijke personen die reeds naar Curaçao zijn geëmigreerd worden niet getroffen door het verlengen van de onder de BRK geldende termijn van vijf jaar naar de thans voorgestelde periode van tien jaar. 
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.