Nieuwe belastingregeling Nederland Curaçao gereed

WILLEMSTAD - Staatssecretaris Frans Weekers en de Curaçaose minister van Financiën José Jardim hebben een akkoord bereikt over de nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. Beide bewindslieden zullen de rijkswet begin volgend jaar samen indienen in de Rijksministerraad.
 
Ze tekenden daartoe vandaag in Willemstad een intentieverklaring. Ook besloten Weekers en Jardim dat Nederland Curaçao gaat ondersteunen bij haar informatie-uitwisseling conform de internationale standaard zoals die door de OESO en de EU wordt ontwikkeld.
 
Beide bewindspersonen tonen zich tevreden over de regeling. Minister Jardim: "De regeling biedt stabiliteit en toekomstperspectief voor de financiële sector op Curaçao." Staatssecretaris Weekers noemt de regeling daarnaast ook belangrijk voor de internationale strijd tegen belastingontwijking. "Ik vind het heel goed dat Curaçao aan de automatische informatie-uitwisseling mee gaat doen.” 
 
Een belangrijk onderdeel in de regeling voor Nederland is de nieuwe verdeling van heffingsrechten ten aanzien van pensioenuitkeringen. "Op basis van deze nieuwe overeenkomst kan Nederland bronbelasting heffen over uitkeringen uit in Nederland opgebouwd pensioen, die na emigratie naar Curaçao worden ontvangen. Nederland kan tot vijf jaar na emigratie vanuit Nederland naar Curaçao schenk- en erfbelasting heffen”, aldus Weekers. Voor Curaçao is het afzien van bronbelastingen op deelnemingsdividenden een belangrijke bepaling. Om ongewenst gebruik hiervan te voorkomen, worden extra eisen gesteld aan de aandeelhouder die de dividenden ontvangt.
 
"Voor de Internationale Financiële Sector op Curaçao is het tevens belangrijk dat met deze nieuwe regeling de band met de internationale markt nog altijd gevonden kan worden", aldus Jardim. "De nieuwe regeling ziet erop toe dat deze economische banden voldoen aan de mondiale eisen welke geldende zijn in het huidige tijdsgewricht."
 
De beoogde inwerkingtreding van de belastingregeling Nederland Curaçao is 1 januari 2015. Er is voorzien in een eerbiedigende werking voor bestaande gevallen. De regeling zal de bestaande regeling uit 1964 tussen beide landen vervangen. Nederland bereidt ook met Aruba en Sint Maarten een nieuwe belastingregeling voor.
 
Op de foto:  Ondertekening intentieverklaring minister Jardim en staatssecretaris Weekers
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.