Nieuwe bilaterale regeling Nederland - Sint Maarten ter voorkoming dubbele belasting

Nederland en Sint Maarten hebben een akkoord bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen. De rijkswet zal zo spoedig mogelijk worden ingediend in de Rijksministerraad.
 
Vandaag is hiervoor door vertegenwoordigers van Nederland en Sint Maarten een intentieverklaring getekend.
 
Sint Maarten heeft ook het voornemen uitgesproken om op termijn zowel met Nederland als met andere landen automatisch informatie uit te wisselen volgens de Common Reporting Standard (CRS). CRS is een mondiale standaard voor automatische uitwisseling van financiële en bankgegevens. Het doel is de belastingtransparantie te vergroten en ontduiking te bestrijden.
 
De nieuwe bilaterale regeling zal de formele status krijgen van een Rijkswet. Naar verwachting zal de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2016 in werking treden.
 
De nieuwe regeling vervangt in de verhouding Nederland - Sint Maarten de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) die stamt uit 1964.
 
In december 2013 heeft Nederland met Curaçao een akkoord bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting. Met Aruba zijn de besprekingen nog gaande.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.