Elektronisch verzoek vermindering dividendbelasting

NETHERLANDS - In een onlangs gepubliceerd besluit zijn de regelingen inzake de vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting in internationale situaties geactualiseerd. Bovendien is er een nieuwe regeling opgenomen voor de elektronische aanlevering van verzoeken om vermindering van dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden bij de toepassing van de vrijstellingsmethode.
 
Het besluit ziet voornamelijk op het aanspraak maken op vermindering van Nederlandse dividendbelasting op grond van door Nederland gesloten belastingverdragen. De staatssecretaris geeft een praktische regeling voor vermindering of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividend. Daarnaast gaat hij in op elektronische aanlevering van verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting die door gemachtigden worden gedaan namens de uiteindelijk gerechtigden en collectieve verzoeken door fiscaal transparante buitenlandse lichamen om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting.
 
Ingevolge de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften voor het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten is een inhoudingsplichtige of een betaalkantoor portfoliodividend uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting tot het van toepassing zijnde verdragspercentage. Om administratieve lasten terug te dringen kan het gelijktijdig met de aangifte dividendbelasting inleveren van de formulieren IB 92 Universeel en IB 96 USA (incl. het certificaat form. 6166) achterwege blijven als aan een vijftal voorwaarden is voldaan, zoals het elektronisch raadpleegbaar zijn voor de Belastingdienst.
 
 
DGB2014-1008, Fisc, Dividendbelasting, vermindering, vrijstelling en teruggaaf
In dit besluit zijn de regelingen inzake de vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting geactualiseerd en is een nieuwe regeling opgenomen voor de elektronische aanlevering van verzoeken om vermindering van dividendbelasting.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.