HvJ Nederland: Forfaitaire heffing onbekende beleggingsopbrengst ongeoorloofd

NETHERLANDS - De Belastingdienst mag niet zomaar een forfaitair dividendrendement heffen van Nederlanders met een aanmerkelijk belang in buitenlandse beleggingsinstellingen.
 
Het vrije kapitaalverkeer wordt hierdoor belemmerd, zo blijkt uit uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Van Caster en Van Caster.
 
In de zaak werd de prejudiciële vraag gesteld of de forfaitaire belasting van opbrengsten uit zogenoemde ‘niet-transparante’ (binnenlandse en) buitenlandse beleggingsfondsen krachtens het Investmentsteuergesetz (Duitse wet inzake belasting op beleggingen) in strijd is met het vrije kapitaalverkeer.
 
Het Hof kwam tot de volgende conclusie:
‘Een wettelijke regeling van een lidstaat, waarvan het gecombineerde effect is dat de opbrengsten voor ingezetenen van die lidstaat uit buitenlandse beleggingsfondsen, indien de verplichtingen van transparantie en tot informatieverstrekking uit hoofde van die wet niet zijn nagekomen, aan een forfaitaire belasting worden onderworpen in plaats van aan een belasting op basis van werkelijke of geschatte waarden, een bij artikel 63 VWEU verboden beperking vormt van het vrije kapitaalverkeer en kan niet worden gerechtvaardigd door de noodzaak om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te handhaven of doeltreffende fiscale controles te verzekeren.’
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.